• TR
  • EN
Ders Kodu: 
MPHYS 512
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu ders, Medikal Fizik Metrolojisi konusunda öğrencilerin bu alandaki kariyelerine hazıralyacak bilgi aktarımını sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Medikal fizik birim ve nicelikleri, birim çevrimi (Uluslararası rehber), mol, radyasyon metrolojisi iyonizasyonu, optiksel radyasyon metrolojisi, düşük sıcaklık metrolojisi, medikal cihazlar için metroloji, temel uzunluk ölçümü, cihazların kalibrasyonu,ölçümlerin kalitesi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Soru-Cevap 3: Tartışma 9:Simülasyon 12: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Ölçümün  bir kalite meselesi ve izlenebilirliğin gerekliliklerinin anlaşılması   1,2,3 A,C
2) Metrolojinin medikal fizik mesleğinde nasıl uygulanacağını anlamak   1,2,3 A,C
3) Metroloji yöntemlerini iyonizasyon radyasyon ve optik radyasyon teknikleri uygulamalarında kullanabilme yeteneğine sahip olma   1,2,3,12 A,C
4) Cihazların okunması, kalibrasyonu ve yorulanmasından emin olma   1,2,3,12 A,C
5) Spesifik ölçümleri gerçekleştirmek için uygun cihazların değerlendirilmesinin anlaşılması   1,2,12 A,C
6) Metrolojinin teknolojik gelişmelerle güçlü ve dinamik bağının anlaşılmasının sağlanması   3,12 A,C
7) Tıbbi teknikler için ölçüm belirsizliği parametrelerinin belirlenmesinden emin olabilme   1,2,12 A,C
8)Tıbbi cihazların doğruluğu için kalite sisteminin takibini sağlayabilecek sorumluluk duygusuna  sahip olma   1 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konu Ön hazırlık
1 Temel medikal fizik birimleri ve nicelikleri, Birim sembolleri için kurllar ve anlaşmalar  
2 Madde miktarı, Mol  
3 İyonize Radyasyon : Tanı Radyolojisi, Soru-Cevap Seansı  
4 Terapi ve Nükleer Tıp  
5 Vaka Çalışması : Medikal fizik tekniklerinde metroloji uygulamlarına bakış  
6 Soru-Cevap Seansına Devam, Tartışma  
7 Optiksel Radyasyon Metrolojisi: Radiometre, Fotometreve Kalorimetre  
8 Optiksel Radyasyon Metrolojisi: Fotometreve Kalorimetre  
9  Düşük Sıcaklık Metrolojisi, Medikal Cihaz Metrolojisi  
10 Medikal Cihaz Metrolojisi  
11 Uzunluk Ölçüm Temelleri  
12 Soru-Cevap Seansı Devamı, Tartışma  
13 Cihazların Kalibrasyonu  
14 Ölçümlerin Kalitesi  

Kaynaklar

Ders kitabı Reliability, calibration and metrology in ionizing radiation dosimetry, Luisiana X. Cundin

Introduction to Optical Metrology, By Rajpal S. Sirohi, CRC press

Measurement and Instrumentation: Theory and Application Paperback , 2015, Alan S Morris

Başka kaynaklar Dose Quantities and Units for Radiation Protection, Chapter 2, Sören Mattsson and Marcus Söderberg

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Evolving Needs for Metrology in Trade, industry and Society and the role of BIPM, The SI brochure by BIPM (www.bipm.org)
Ödevler Vaka Çalışması, Sunumlar
Sınavlar İki arasınav ve 1 final sınavı

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara sınavlar 1 25
Sunumlar 6 15
Devamsızlık 3 10
Toplam   50
Finalin Başarıya Oranı   50
Yarıyıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Teşhis ve tedavide  kullanılan cihazların çalışma ilkelerini bilir ve kullanır         X  
2 Teşhis amaçlı kullanılan görüntüleme cihazlarının kabul testleri, kalite kontrol ve kalibrasyonlarını yapar   X        
3 Radyasyon doz ölçümünü ve hesaplamasını yapar         X  
4 Radyasyon güvenliğini sağlar         X  
5 Tıbbi görüntülerin elde edilmesi, işlenmesi, saklanması ve aktarımının yapılması ve niteliğinin geliştirilmesini sağlar         X  
6 Radyasyonun etkileri konusunda, diğer sağlık çalışanlarını ve halkı bilgilendirir         X  
7 Etkin iletişim kurar ve disiplinlerarası çalışır     X      
8 Fiziğin endüstriyel uygulamaları ve toplumsal boyuttaki katkısı için gereken eğitime sahiptir.     X      
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir ve bunu gerçekleştirir.       X    
10 Çağdaş mesleki konular ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibidir.       X    
11 Bilimsel araştırma tasarlama, projelendirme ve sunma konusunda yetkindir X          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14 x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 03 48
Ara Sınavlar 2 2 4
Ödev 2 2 4
Final 1 2 2
       
Toplam İş Yükü     16
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.24
Dersin AKTS Kredisi     8