• TR
  • EN
Ders Kodu: 
MPHYS 511
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ölçüm bilimi konusunda ulusal ve endüstriyel düzeyde bilgi sağlamak ve bu alanda kariyer fırsatı yaratma
Dersin İçeriği: 

SI birimlerinin tarihsel gelişimi, metrolojinin gelecekteki ihtiyaçları ve etkileri, kütle metrolojisine giriş, uzunluk metrolojisine giriş, elektriksel metrolojiye giriş, ölçümlerin kalitesi, sıcaklık metrolojisine giriş, belirsizlik hesapları, zaman-frekans metrolojisine giriş, uluslararası ölçüm bilimi yapısı

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Soru-Cevap 3: Tartışma 9: Simülasyon 12: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Final, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1- Ölçüm kalitesinin önemini anlama 1,2,12 A,C  
2-SI birimlerinin yüzyıllar süren gelişiminin değerini anlama 1,3 A,C  
3-Bilim ve endüstriyel alanlarda metroloji uygulamalarını öğrenme 1,3,12 A,C  
4- Ölçüm belirsizliklerinin neler olduğunu tespit edebilme ve ölçüm belirsizliği hesaplayabilme 1,12 A,C  
5- Belirsizlik bütçesi oluşturulması ve Tip A ve B belirsizliklerinin ayrımını anlayabilmek 1,12 A,C  
6- Ulusal ve Uluslararası metroloji yapısı hakkında bilgi kazanabilme 1,12 A,C  
7- Bilimsel metrolojinin, teknolojik gelişmelere dinamik ve güçlü olarak bağlılığını anlamak 1,2,3 A,C  
8-  SI temele birimlerinin, kütle hariç yerine geçtiği temel fiziksel katsayıların tanımlanmasının anlaşılması 1 A,C  

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konu Ön hazırlık
1    
2 Kütle metrolojisine genel bakış: kilogram  
3 Türetilmiş birimler Uzunluk: Metre  
4 Birimler, semboller, boyutsal analiz, soru-cevap seansı  
5 Vaka Çalışması: Metroloji uygulamlarının incelenemesi.Öğrenci sunumları ve tartışma  
6 Elektriksel Birimler: Amper, Volt, Ohm  
7 Soru-Cevap seansına devam, tartışma  
8 Sıcaklık: Kelvin, PRT,termokupl  
9  Belirsizlikler ve hata  
10 Zaman ve frekans : saniye ve hz  
11 Belirsizliklerin değerlendirilmesine ilişkin vaka çalışması  
12 Belirsizliklerin değerlendirilmesine ilişkin vaka çalışması  
13 Uluslararası yapı ve standardizasyon kurumları 1  
14 Uluslararası yapı ve standardizasyon kurumları 2  

Kaynaklar

Basic Metrology for ISO 4000, G.M.S Da Silva

Ders notu 

Materyal Paylaşımı

Evolving Needs for Metrology in Trade, industry and Society and the role of BIPM, The SI brochure by BIPM (www.bipm.org)
Vaka çalışmaları ve sunumlar
İki ara sınav, 1 final

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara sınavlar 2 50
Final 1 50
     
Toplam   50
Finalin Başarıya Oranı   50
Yarıyıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Teşhis ve tedavide  kullanılan cihazların çalışma ilkelerini bilir ve kullanır         X  
2 Teşhis amaçlı kullanılan görüntüleme cihazlarının kabul testleri, kalite kontrol ve kalibrasyonlarını yapar   X        
3 Radyasyon doz ölçümünü ve hesaplamasını yapar         X  
4 Radyasyon güvenliğini sağlar         X  
5 Tıbbi görüntülerin elde edilmesi, işlenmesi, saklanması ve aktarımının yapılması ve niteliğinin geliştirilmesini sağlar         X  
6 Radyasyonun etkileri konusunda, diğer sağlık çalışanlarını ve halkı bilgilendirir         X  
7 Etkin iletişim kurar ve disiplinlerarası çalışır     X      
8 Fiziğin endüstriyel uygulamaları ve toplumsal boyuttaki katkısı için gereken eğitime sahiptir.     X      
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir ve bunu gerçekleştirir.       X    
10 Çağdaş mesleki konular ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibidir.       X    
11 Bilimsel araştırma tasarlama, projelendirme ve sunma konusunda yetkindir X          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 10 160
Ara Sınavlar 2 3 6
       
Final 1 3 3
       
Toplam İş Yükü     106
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.24
Dersin AKTS Kredisi     10