• TR
  • EN
Ders Kodu: 
MPHYS 532
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Tanı amaçlı nükleer tıpta görüntüleme sistemleri, SPECT-PET sistemlerinin kalite kontrolleri ve çekim protokollerine ilişkin konuların öğretilmesidir.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 5: Problem Çözme, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
B: Final, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1- Nükleer tıpta kullanılan görüntüleme cihazlarını listeleyebilme      
2-SPECT ve PET sistemlerinde görüntü oluşumlarını açıklayabilme.      
3-SPECT ve PET sistemlerinin kabul testleri ve kalite kontrollerini yapabilme.      
4- Nükleer tıpta kullanılan radyofarmasotikleri sınıflandırabilme.      
5- Nükleer tıpta çekim protokollerini sınıflandırabilme.      
6- Tanı amaçlı görüntüleme cihazlarının avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırabilme.      
7- SPECT ve PET sistemlerinde görüntü kusurlarının nedenlerini saptayabilme      

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konu Ön hazırlık
1 Radyonüklit ve radyofarmasotik üretimi  
2 Sintilasyon dedektörleri  
3 Radyasyon dedeksiyon sistemlerinde elektronik instrumantasyon  
4 Nükleer sayım istatistiği  
5 Puls yüksekliği spektrumu  
6 Gama kameralar ve çalışma karakteristikleri  
7 Gama kameralarda görüntü kalitesini belirleyen faktörler  
8 Ara sınav  
9 Gama kameralarda kalite kontrolü  
10 SPECT  
11 Nükleer tıpta tomografik rekonstrüksiyon  
12 SPECT kalite kontrol  
13 PET ve Çekim protokolleri.   
14 Tekrar  

Kaynaklar

Ders kitabı Physics in Nuclear Medicine (Simon R. Cherry, James A. Sorenson, Michael E. Phelps)

Essentials of Nuclear Medicine Imaging (Fred A. Mettler, Milton J. Guiberteau)

Materyal Paylaşımı

Ödevler 5

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödevler 5 60
     
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yarıyıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Teşhis ve tedavide  kullanılan cihazların çalışma ilkelerini bilir ve kullanır         X  
2 Teşhis amaçlı kullanılan görüntüleme cihazlarının kabul testleri, kalite kontrol ve kalibrasyonlarını yapar   X        
3 Radyasyon doz ölçümünü ve hesaplamasını yapar         X  
4 Radyasyon güvenliğini sağlar         X  
5 Tıbbi görüntülerin elde edilmesi, işlenmesi, saklanması ve aktarımının yapılması ve niteliğinin geliştirilmesini sağlar         X  
6 Radyasyonun etkileri konusunda, diğer sağlık çalışanlarını ve halkı bilgilendirir         X  
7 Etkin iletişim kurar ve disiplinlerarası çalışır     X      
8 Fiziğin endüstriyel uygulamaları ve toplumsal boyuttaki katkısı için gereken eğitime sahiptir.     X      
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir ve bunu gerçekleştirir.       X    
10 Çağdaş mesleki konular ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibidir.       X    
11 Bilimsel araştırma tasarlama, projelendirme ve sunma konusunda yetkindir X          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14 x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 12 168
       
Ödev 5 5 25
Final 1 3 3
       
Toplam İş Yükü     238
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9.52
Dersin AKTS Kredisi     10