• TR
  • EN
Ders Kodu: 
MPHYS 527
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Bu ders, tanı ve tedavi amacıyla kullanılan cihazlarda radyasyon güvenliği sağlanarak hasta, çevre ve sağlık çalışanının radyasyondan koruyacak her türlü önlemi almayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte radyasyonun biyolojik etkileri ve radyasyon risklerini de tanımlamaktır.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 5: Problem Çözme, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
B: Final, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1- Radyasyon ölçüm cihazlarını tanıyabilme ve kullanabilme      
2-Radyasyonu tanımlayabilme ve radyasyondan korunma kurallarını uygulayabilme      
3-Doz ölçümü yapabilme ve hesaplama yöntemlerini kullanabilme      
4- Tanı ve tedavi cihazlarının kurulacağı odaları radyasyon güvenliğini sağlayacak şekilde planlayabilme      
5- Radyasyonla çalışan birimlerde tehlike durum planlarını hazırlayabilme.      
6- Radyasyondan korunma ve güvenlikle ilgili otoriteler, kanun, tüzük ve yönetmelikleri tanımlayabilme      

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konu Ön hazırlık
1 Radyasyonla çalışan cihazların oda dizaynı. Zırhlama hesapları ve tasarımlar için örnekler  
2 Radyasyon nedir Radyasyondan korunma prensipleri  
3 Radyasyonun Biyolojik etkileri  
4 Radyasyon Dozu ve Birimler  
5 Dedektörler ve Dozimetri  
6 Radyasyondan Koruyucu Araç-Gereçler  
7 Doz ölçüm yöntemleri ve hesaplama yöntemleri  
8 Radyolojide radyasyondan korunma yöntemleri  
9  Radyasyon onkolojisinde radyasyondan korunma yöntemleri  
10 Nükleer Tıpta radyasyondan korunma yöntemleri  
11 Radyoaktif atıklar  
12 Radyasyondan korunma ve uygulamalarla ilgili uluslararası kuruluşlar ve yetkileri  
13 Ulusal mevzuat (Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği)  
14 Radyasyon Güvenliği Komiteleri (RGK) ve farklı uygulamalar  

Kaynaklar

Ders kitabı Sprawls, Jr. P. Physical Principles of Medical Imaging Wisconsin.           
Başka kaynaklar Bushong, S.C., Radiologic Science for Technologist Texas.
Gray, J.E., Winkler N.T., Stears J. And Frank E.D. Quality Control ın Diagnostic Imaging Maryland.

Hendee WR, Ritenour ER., Medical Imaging Physics USA. 

Materyal Paylaşımı

Ödevler 5

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödevler 5 60
     
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yarıyıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Teşhis ve tedavide  kullanılan cihazların çalışma ilkelerini bilir ve kullanır         X  
2 Teşhis amaçlı kullanılan görüntüleme cihazlarının kabul testleri, kalite kontrol ve kalibrasyonlarını yapar   X        
3 Radyasyon doz ölçümünü ve hesaplamasını yapar         X  
4 Radyasyon güvenliğini sağlar         X  
5 Tıbbi görüntülerin elde edilmesi, işlenmesi, saklanması ve aktarımının yapılması ve niteliğinin geliştirilmesini sağlar         X  
6 Radyasyonun etkileri konusunda, diğer sağlık çalışanlarını ve halkı bilgilendirir         X  
7 Etkin iletişim kurar ve disiplinlerarası çalışır     X      
8 Fiziğin endüstriyel uygulamaları ve toplumsal boyuttaki katkısı için gereken eğitime sahiptir.     X      
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir ve bunu gerçekleştirir.       X    
10 Çağdaş mesleki konular ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibidir.       X    
11 Bilimsel araştırma tasarlama, projelendirme ve sunma konusunda yetkindir X          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14 x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 12 168
       
Ödev 5 5 25
Final 1 3 3
       
Toplam İş Yükü     238
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9.52
Dersin AKTS Kredisi     10