• TR
  • EN
Ders Kodu: 
PHYS 544
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Fizikte doktora yapan öğrencilerin radyasyon ölçüm sistemleri ve o sistemlerin kurulması için gerekli tüm destek sistemlerin detaylı olarak öğrenmesini amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Radyasyon tipleri, sayım istatistiği, detektörlerin genel özellikleri, iyon odaları, orantılı sayaçlar, GM sayaçları, Sintilasyon detektörleri, yarı iletken detektörleri, nötron algılama sistemleri, çok kanallı analizör, zırhlama

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 5: Problem Çözme, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:sınav, B: Final, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1- Radyasyon ve radyasyonun maddeyle etkileşimi bilir   1, 5, 15 A,B, C
2- Radyasyon algılama sistemlerini tanır   1, 5, 15 A,B, C
3- Amaca göre algılama sistemi seçip düzenek tasarlar.   1, 5, 15 A,B, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konu Ön hazırlık
1 Radyasyon kaynakları ve radyasyonun maddeyle etkileşimi  
2 Sayım İstatistiği ve Hata Hesapları  
3 Radyasyon Detektörlerinin Genel Özellikleri  
4 İyon Odaları  
5 Orantılı Sayaçlar  
6 Geiger Mueller Sayaçları  
7 Sintilasyon Detektörlerinin Temelleri  
8 Foto çoğaltıcı tüpler ve Sintilasyon detektörleriyle spektroskopi  
9  Yarı iletken Diyot Detektörleri  
10 Germanyum Detektörleri  
11 Nötron Algılama Sistemleri  
12 Sinyal İşleme  
13 Çok Kanallı Analizör  
14 Detektör Zırhlaması  

Kaynaklar

Ders kitabı  Knoll G.F.,  “Radiation Detection and Measurement”, Wiley, 2010

         

Materyal Paylaşımı

Ödevler 2
Sınavlar 2 Ara sınav, 1 Dönem sonu

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödevler 2 20
Arasınav 2 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yarıyıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Fizik ve Matematik, bilgilerini uygulama becerisi kazanır.         X  
2 Deney (ölçme, araştırma düzeneği vs.) tasarlama ve yapabilme, deney sonuçlarını analiz etme ve de yorumlama bilgi ve becerisi kazanır.   X        
3 Endüstrinin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji konularındaki ölçümlerde gereksinimleri karşılayabilecek niteliklere sahiptir.         X  
4 Disiplinler arası takımlarda çalışır.         X  
5 Fizik problemlerini tanımlar, formule eder  ve çözer.         X  
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir.         X  
7 Etkin iletişim kurar.     X      
8 Fiziğin endüstriyel uygulamaları ve toplumsal boyuttaki katkısı için gereken eğitime sahiptir.     X      
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir ve bunu gerçekleştirir.       X    
10 Çağdaş mesleki konular ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibidir.       X    
11 Fizik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanır.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14 x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 12 168
Ara sınav 2 3 6
Ödev 2 10 20
Final 1 3 3
       
Toplam İş Yükü     239
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9.56
Dersin AKTS Kredisi     10