• TR
  • EN
Ders Kodu: 
MPHYS 520
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
0
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Fizik Lisans Programında edindikleri bilgileri kullanabileceği ve bölümün uygun gördüğü yerlerde, 21 iş günü staj yapma
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 3: Laboratuar
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Salınım ve Klasik Dalga Kuramını Anlama, Bilimsel ve Teknolojik Uygulamalarını Tanıma 1,3 B,C
2) Klasik Termodinamik Kuramını Anlama, , Bilimsel ve Teknolojik Uygulamalarını Tanıma 1, 3 B,C
3) Fizik ve Matematik, bilgilerini uygulama becerisi 1, 3 B,C
4) Deney (ölçme, araştırma düzeneği vs.) tasarlama ve yapabilme, deney sonuçlarını analiz etme ve de yorumlama becerisi. 1,3 B,C
5) Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi 1, 3 B,C
6) Fizik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi. 1, 3 B,C
7) Fizik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve araçları kullanma becerisi . 1,3 B,C

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Onaylı staj raporu 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı    
Yıl içinin Başarıya Oranı    
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Fizik ve Matematik, bilgilerini uygulama becerisi kazanır         X  
2 Deney (ölçme, araştırma düzeneği vs.) tasarlama ve yapabilme, deney sonuçlarını analiz etme ve de yorumlama becerisi kazanır         X  
3 Endüstrinin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji konularındaki ölçümlerde gereksinimleri karşılayabilecek niteliklere sahiptir.         X  
4 Disiplinler arası takımlarda çalışır.         X  
5 Fizik problemlerini tanımlar, formule eder ve çözer.         X  
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilindedir.         X  
7 Etkin iletişim kurar.         X  
8 Fiziğin endüstriyel uygulamaları ve toplumsal boyuttaki katkısı için gereken eğitime sahiptir.         X  
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir ve bunu gerçekleştirir.         X  
10 Çağdaş mesleki konular ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibidir.         X  
11 Fizik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanır.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (21 iş günü)     0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)     42
Rapor     0
Toplam İş Yükü      
Toplam İş Yükü / 25 (s)      
Dersin AKTS Kredisi     2