• TR
  • EN
Ders Kodu: 
MPHYS 523
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
4
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Radyoloji biriminde kullanılan konvansiyonel, dijital ve taşınabilir röntgen cihazlarını ulusal ve uluslarası standartlar doğrultusunda radyografik incelemeye hazırlayarak, radyografinin nasıl elde edileceği ve uygun şartlarda çalışması ile ilgili yeterliklerin kazandırılmasıdır. Aynı zamanda Radyoloji departmanları içinde bulunan karanlık oda çalışma koşullarına uygun olarak karanlık odanın fiziki ortamını ve malzemelerini, film banyo, baskı işlemleri ve görüntü kayıt sistemlerinin uygun şartlarda gerçekleştirilmesini sağlayabilmesidir.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemleri: 1: Ders, 5: Problem Çözme, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
B: Final, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1- Bilgisayarlı Tomografi cihazlarını tanımlayabilme, kabul testleri, kalibrasyon ve kalite kontrol testlerini yapabilme      
2-Radyasyonu tanımlayabilme ve radyasyondan korunma kurallarını uygulayabilme      
3-Doz ölçümü yapabilme ve hesaplama yöntemlerini kullanabilme      
4- Tanı ve tedavi cihazlarının kurulacağı odaları radyasyon güvenliğini sağlayacak şekilde planlayabilme      
5- Radyasyonla çalışan birimlerde tehlike durum planlarını hazırlayabilme.      
6- Radyasyondan korunma ve güvenlikle ilgili otoriteler, kanun, tüzük ve yönetmelikleri tanımlayabilme      

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konu Ön hazırlık
1 Radyolojide Temel Kavramlar  
2 Röntgen Cihazının Yapısı, Transformatörler ve Yüksek Voltaj Jeneratörü Otomatik Exposure Kontrol Devreleri ve çalışma prensibi  
3 X ışını tüplerinin yapısı ve özellikleri X ışını tüpünde katot, anot ve anot hedefi  
4 X ışınlarının elde edilmesi, X ışını spektrumu, X-ışınlarının kalite ve kantitesini etkileyen parametreler  
5 Radyografide Görüntü Kalitesini Etkileyen Parametreler (kV, mAs, HVL, KFS, BFS) Kullanıcı parametrelerinin ayarlanmaları için kurallar (kVp, mA, s, grid, ekran, FFM vb)  
6 Dijital Radyografi (Bilgisayarlı radyografi, direkt röntgen)  
7 Konvansiyonel ve Dijital Radyografi de kalite kontrol çalışması  
8 Bilgisayarlı Tomografi cihazı ve jenerasyonları  
9 BT de görüntü elde edilmesi ve görüntü kalitesinin değerlendirilmesi ve BT de kabul testleri ve kalite kontrol çalışmaları  
10 Floroskopide Görüntü Kalitesini ve Dozu Etkileyen Parametreler (kV, mAs, HVL, KFS, BFS) C kollu sistemlerde kabul testleri ve kalite kontrol çalışmaları  
11 Mamografi de görüntü kalitesini etkileyen parametreler ve doz ölçüm yöntemleri ve Mamografide kabul testleri ve kalite kontrol çalışmaları  
12 Magnetik Rezonans Görüntüleme cihazları ( manyetik alan, manyetik alan güvenliği, spin, manyetik moment, vb)  
13 MRG de T1 ve T2 relaksasyon süreleri, MR görüntülerinde siyah, beyaz ve gri nasıl açıklanır. Bir MR kesiti nasıl elde edilir.   
14 Ultrason sistemleri ve teknik özellikleri  

Kaynaklar

Ders kitabı Sprawls, Jr. P. Physical Principles of Medical Imaging Wisconsin. 

Gray, J.E., Winkler N.T., Stears J. And Frank E.D. Quality Control ın Diagnostic Imaging Maryland.

Hendee WR, Ritenour ER., Medical Imaging Physics USA. 

Materyal Paylaşımı

Ödevler 5

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödevler 5 60
     
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yarıyıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Teşhis ve tedavide  kullanılan cihazların çalışma ilkelerini bilir ve kullanır         X  
2 Teşhis amaçlı kullanılan görüntüleme cihazlarının kabul testleri, kalite kontrol ve kalibrasyonlarını yapar   X        
3 Radyasyon doz ölçümünü ve hesaplamasını yapar         X  
4 Radyasyon güvenliğini sağlar         X  
5 Tıbbi görüntülerin elde edilmesi, işlenmesi, saklanması ve aktarımının yapılması ve niteliğinin geliştirilmesini sağlar         X  
6 Radyasyonun etkileri konusunda, diğer sağlık çalışanlarını ve halkı bilgilendirir         X  
7 Etkin iletişim kurar ve disiplinlerarası çalışır     X      
8 Fiziğin endüstriyel uygulamaları ve toplumsal boyuttaki katkısı için gereken eğitime sahiptir.     X      
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir ve bunu gerçekleştirir.       X    
10 Çağdaş mesleki konular ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibidir.       X    
11 Bilimsel araştırma tasarlama, projelendirme ve sunma konusunda yetkindir X          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14 x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 12 168
       
Ödev 5 5 25
Final 1 3 3
       
Toplam İş Yükü     238
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9.52
Dersin AKTS Kredisi     10