• TR
  • EN

Kabul ve kayıt koşulları: 

Programa öğrenci kabulü ve kayıt esasları "Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" içinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programına dört yıllık lisans düzeyinde yurt içi ve yurt dışı okullardan (YÖK tarafından denkliği onaylanmış olmalıdır) mezun olanlar başvuru yapabilirler.

Tezli Program için; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), 55 puan, yabancı dil koşulu için KPDS, ÜDS veya YDS'den en az 55 puan almış olması gerekmektedir.

Programa Öğrenci Kabul Koşulları

 1.       Bir lisans diplomasına sahip olmak,

 2.      Tezli program için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) asgari 55 puana sahip olmak,

 3.       Uygulanacak değerlendirme yöntemi; ALES (tezli program için), yapılacak bilimsel sınavı ve lisans mezuniyet derecesi baz alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

ALES

Bilimsel Sınav

Lisans Mezuniyet Derecesi

Tezli Program

% 55

% 30

% 15

Tezsiz Program

% 50

% 50

Yüksek lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri (dersin kodu, içeriği ve varsa kredisi) 

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans programının tezli ve tezsiz olarak açılması öngörülmektedir. Tezli program daha akademik ve araştırma yoğun bir şekilde uygulanacaktır. Tezsiz Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans programı ise saha çalışmalarında yetkinliği geliştirme odaklı olarak sağlık yönetimi uzmanı yetiştirecek şekilde tasarlanmıştır.