• TR
  • EN
Ders Kodu: 
SPT 521
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin; engeli olan atletlerin sağlık, psikolojik ve sosyoekonomik durumları ve oluşabilecek yaralanmaların nasıl önleneceği konusunda fikir sahibi olabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 
Engeli olan atletlerin sağlık sosyal ve sosyoekonomik durum incelemesi ve yaralanmaları önleme becerisini içerir.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Ders 2. Gösterim 3. Pratik uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Teorik sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program öğrenim çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sağlıkla ilgili yeterli bilgiye sahip olmak 1,2,3,4,6,7,9,10 1,2,3 A
2) Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek 1,2,3,4,6,7,9,10 1,2,3 A
3) Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak 1,2,3,4,6,7,9,10 1,2,3 A
4) Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak 1,2,3,4,6,7,9,10 1,2,3 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Engeli olan atletler ve yaralanamaları önlemeye giriş  
2 Engeli olan kişilerin sağlık, psikolojik ve sosyoekonomik sorunları  
3 Fiziksel engeli olan atletin karşılaşacağı yaralanamalar  
4 Tartışma  
5 Okullarda engeli olan atletlerin entegrasyonu ve engelli sporu  
6 Engeli olan atletler için fiziksel aktivite ve rekreasyonel aktiviteler  
7 Ara Sınav  
8 Spora bağlı beklenen yaralnamalar  
9 Spora bağlı yaranmaların önlenmesi  
10 Spora bağlı yaranmaların önlenmesi  
11 Tartışma  
12 Kardiyovasküler durumun incelenmesi  
13 Nörolojik durumun incelenmesi  
14 Muskuloskeletal durumun incelenmesi  
15 Genel tekrar ve tartışma  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (teorik-pratik sınav) 1 40
Final Sınavı (teorik-pratik sınav) 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sağlıkla ilgili yeterli bilgiye sahip olmak         X  
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek         X  
3 Kanıta dayalı çözüm önerisinde bulunmak         X  
4 Vakalar için uygun rehabilitasyon tekniklerini seçmek         X  
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak     X      
6 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak       X    
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak         X  
8 Doğru iletişim için iletişim yöntemleri hakkında fikir sahibi olmak     X      
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak       X    
10 Profesyonel , sosyal ve üniversal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 7 112
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü     193
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,72
Dersin AKTS Kredisi     8