• TR
  • EN
Ders Kodu: 
SPT 510
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencinin fiziksel aktivite, tedavi egzersizleri ve spor biyomekaniği ile ilgili prensipleri bilmesi ve yerine göre kullanabilmesi
Dersin İçeriği: 
 Bu derste, fizik ve biyoloji ışığında egzersiz, fiziksel aktivite ve spor yaparken gerekli olan normal vücut biyomekaniği, düzgün hareketin gerçekleştirilme prensipleri ve yaralanmalardan korunma prensipleri    
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Ders 2. Tartışmalı ders 3. Problem Çözme Yöntemi 6. Küçük grup çalışması 4. Vaka çalışması 13. Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav C. Ev ödevi

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Biyomekanik  kavramını açıklar 1,2,3,4,6,7,9,10 1,2 A
2)  Vücut biyomekaniği, düzgün postür  ve bozuk postür  ilişkisini açıklar 1,2,3,4,6,7,9,10 1,2, A
3) Tedavi egzersizlerini    kinetik    ve kinematik prensipler kapsamında açıklar 1,2,3,4,6,7,9,10 1,2 A
4) Vücut mekaniğinin korunması, gravite merkezi ve denge ilişkisini açıklar 1,2,3,4,6,7,9,10 1,2,6 A
5) Günlük yaşam hareketleri ve sporda kullanılan hareketleri kinetik    ve kinematik prensipler kapsamında inceler 1,2,3,4,6,7,9,10 1,2,3,6   A,C
6) Biyomekaniksel değerlendirme ve  problem çözme alıştırmaları yapar 1,2,3,4,6,7,9,10 1,2,3,6 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Biyomekaniğe ve biyomekanik prensiplere giriş

Tanımlamalar

Biyomekanide anatomik  terminoloji

 
2 Normal  postür

Vücut mekaniği ve  postüral kontrol 

 
3  Kinemaktik: Hareket tipleri, pozisyon, hız, sürat, hızlanma

 yavaşlama, yer değiştirme

 
4 Kinematik: Egzersizde ve spor aktivitelerinde kinematik

değerlendirme

 
5 Kinetik: Ağırlık, kütle, kuvvet (rotasyonel ve stabilizatör  

kuvvetler), sonuç-net kuvvet, moment kuvvet-tork;

Egzersiz ve sporda vücuda etki eden kuvvetler

eksternal ve internal kuvvetler

 
6 Kinetik Egzersizde ve spor aktivitelerinde kinetik değerlendirme  
7 ARA SINAV  
8 Biyolojik maddelerin özellikleri: Viscoelastisite,Stress-strain,

 creep

 
9  Biyolojik maddeler binen yükler: Kas tendon, ligament ve

kemiklerin cevabı. 

 
10 Farklı pozisyonlarda  vertebral kolana binen

yükler; yüklerin hesaplanması.                                

 
11  Akışkan mekaniği: Fizik kurallar  
12  Yüzme  mekaniği  
13  Yürümenin biyomekaniği   
14  Koşmanın biyomekaniği   
15 Genel tartışma  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
  1. İnal HS. – Egzersiz ve Sporda Biyomekani. 2. Basıkı, Papatya Yayınları, 2012.

2- Wirhed R. - Athletic Ability and the Anatomy of Motion. Mosby-Wolfe, 1996.

  3- Neuman DA. (2002). Kinesiology of the musculoskeletal system. Foundations for physical rehabilitation. Mosby, St.Luis.

  4- Winter DA. (1990). Biomechanics and motor control of human movement. Second Edition, John Wiley & Sons Inc, New York.

Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler   
Sınavlar Teorik   ara  ve   final sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak         X  
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek         X  
3 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak         X  
4 Vak’kalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek         X  
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak     X      
6 Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak       X    
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak         X  
8 Doğru iletişim için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak     X      
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak       X    
10 Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 0 0 0
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6
Dersin AKTS Kredisi     6