• TR
  • EN
Ders Kodu: 
SPT 523
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin manipulatif tedavi hakkında bilgi sahibi olmaları ve temel manipulatif teknikleri uygulayabilme becerilerine sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 
Eklem ve yumuşak dokulara yönelik mobilizasyon ve manipulasyon teknikleri anlatılmaktadır.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Ders 2. Gösterim 3. Pratik uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Teorik sınav B. Pratik sınav C. Ev ödevi D.Dönem projesi E. Küçük sınav F. Vaka Sunumu G. Seminer Sunumu H. Proje sunumu

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program öğrenim çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Manipulatif tedavi ve tekniklerini tanımlar 1,2,3,4,6,7,9,10 1,2,3 A,B
2) Manuel terapi  tekniklerinin kullanım alanlarını açıklar 1,2,3,4,6,7,9,10 1,2,3 A,B
3) Manuel terapi  tekniklerini uygulamalı olarak uygulayabilir 1,2,3,4,6,7,9,10 1,2,3 A,B
4) Manuel terapi  tekniklerini karşılaştırabilir 1,2,3,4,6,7,9,10 1,2,3 A,B

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Manuel terapinin temelleri ve giriş    
2 Omuz kompleksi ve manuel terapi yöntemleri  
3 Dirsek  kompleksi ve manuel terapi yöntemleri  
4 El ve el bileği manuel terapi yöntemleri  
5 Kalçe eklemi ve manuel terapi yöntemleri  
6 Diz eklemi manuel terapi yöntemleri  
7 Ara sınav  
8 Pelvik eklemler manuel terapi yöntemleri  
9 Pelvik eklemler manuel terapi yöntemleri  
10 Lomber omurga ve manuel terapi yöntemleri  
11 Lomber omurga ve manuel terapi yöntemleri  
12 Torakal omurga ve kostalar manuel terapi yöntemleri  
13 Servikal omurga ve manuel terapi yöntemleri  
14 Temporomandibular eklem ve manuel terapi yöntemleri  
15 Genel tartışma  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu 1- Maitland’s Peripheral manipulation

2- Maitland’s Vertebral  manipulation

3-Manipulation of the spine, Craig Liebson

4-Manual mobilization of the joints,The Extremities, Freddy Kaltenborn

5-  Manual mobilization of the joints,The Spine, Freddy Kaltenborn

6-Muscle eneergy techniques, Chaitow

Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (teorik-pratik sınav) 1 40
Final Sınavı (teorik-pratik sınav) 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sağlıkla ilgili yeterli bilgiye sahip olmak         X  
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek         X  
3 Kanıta dayalı çözüm önerisinde bulunmak         X  
4 Vakalar için uygun rehabilitasyon tekniklerini seçmek         X  
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak     X      
6 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak       X    
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak         X  
8 Doğru iletişim için iletişim yöntemleri hakkında fikir sahibi olmak     X      
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak       X    
10 Profesyonel , sosyal ve üniversal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 7 112
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü     193
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,72
Dersin AKTS Kredisi     8