• TR
  • EN
Ders Kodu: 
SPT 512
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin teyping hakkında bilgi ve uygulama becerisine sahip olabilmesi
Dersin İçeriği: 
Yaralanmalar  hakkında bilgi ve bu yaralanmaların sonrasında doğru teypin seçilmesi
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Ders 2. Gösterim 3. Pratik uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Teorik sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program öğrenim çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek 1,2,3,4,6,7,9,10

 

1,2,3 A
2) Vakalar için uygun rehabilitasyon tekniklerini seçmek 1,2,3,4,6,7,9,10

 

1,2,3 A
3) Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak 1,2,3,4,6,7,9,10

 

1,2,3 A
4) Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak 1,2,3,4,6,7,9,10

 

1,2,3 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Taping   uygulamalarına giriş  
2 Cilt ve fasya üzerine etkileri  
3 Değerlendirme testlerine giris  
4 Omurgada değerlendirme testleri  
5 Alt ekstremitede değerlendirme testleri  
6 Üst ekstremitede değerlendirme testleri  
7 Ara Sınav  
8 Mekanik düzeltme  
9 Fasiya düzeltme  
10 Boşluk düzeltme  
11 Tartışma  
12 Ligaman/Tendon düzeltme  
13 İşlevsel düzeltme  
14 Dolaşım/Lenfatik düzeltme  
15 Genel tekrar ve tartışma  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (teorik-pratik sınav) 1 40
Final Sınavı (teorik-pratik sınav) 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sağlıkla ilgili yeterli bilgiye sahip olmak         X  
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek         X  
3 Kanıta dayalı çözüm önerisinde bulunmak         X  
4 Vakalar için uygun rehabilitasyon tekniklerini seçmek         X  
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak     X      
6 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak       X    
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak         X  
8 Doğru iletişim için iletişim yöntemleri hakkında fikir sahibi olmak     X      
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak       X    
10 Profesyonel , sosyal ve üniversal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 0 0 0
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6
Dersin AKTS Kredisi     6