• TR
  • EN
Ders Kodu: 
SPT 590
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
10
Uygulama Saati: 
20
Kredi: 
20
AKTS: 
30
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) alanında kanıta dayalı veriler ışığında kapsamlı bir literatür çalışması yaparak yazılı ve sözlü bir tez hazırlama becerisini geliştirmek
Dersin İçeriği: 
  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) alanında öğrencinin, danışmanın onayıyla seçeceği bir konuyu incelemesi, literatür bilgisini kanıta dayalı veriler ışığında  hazırlaması ve sunmasını içerir       
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
3. Problem çözme 4. Vaka sunumu 5. Beyin fırtınası 9. Seminer
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
C. Ev ödevi F. Vaka çalışması G. Seminer

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Seçilmiş konularda bilgiyi geliştirmek     1,2,3,6,7,9,10 3,4,5,9 A,C,F
2) Kanıta dayalı bilgiye  ulaşma becerilerini geliştirme 1,2,3,6,7,9,10 3,4,5,9 A,C,F
3) Yazılı ve sözlü sunumlarda beceriyi arttırma  1,2,3,6,7,9,10 3,4,5,9 A,C,F
4) Özel konulara ilişkin problem çözme 1,2,3,6,7,9,10 3,4,5,9 A,C,F
5) Seçilmiş konularda kanıta dayalı  bilgiyi geliştirme     1,2,3,6,7,9,10 3,4,5,9 A,C,F

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel Bilgiler yazımı    
2 Genel Bilgiler yazımı   
3 Materyal Metod yazımı

 

 
4 Materyal Metod yazımı

 

 
5 Materyal Metod yazımı

 

 
6 Materyal Metod yazımı

 

 
7 İstatistiksel analizlerin hazırlanması, değerlendirilmesi

 

 
8 İstatistiksel analizlerin hazırlanması, değerlendirilmesi  
9 İstatistiksel analizlerin hazırlanması, değerlendirilmesi  
10 Sonuç bölümü yazımı  
11 Tartışma bölümü yazımı  
12 Tartışma bölümü yazımı  
13 Tartışma bölümü yazımı  
14 Tartışma bölümü yazımı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Yeditepe Üniversitesi Bilgi İşlem merkezinin olanakları  
Diğer Kaynaklar Yeditepe Üniversitesi Bilgi İşlem merkezinin olanakları

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  Ders konuları ile ilgili power point sunumlar, resim, video gösterimi.
Ödevler  Konu sunumları 
Sınavlar  Seminer sunumları

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Müfredata uygun tez yazımı 1 100
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak         X  
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek         X  
3 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak         X  
4 Vak’kalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek     X      
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak   X        
6 Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak         X  
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak         X  
8 Doğru iletişim için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak     X      
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak         X  
10 Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak       X    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Final 0 0 0
Toplam İş Yükü     750
Toplam İş Yükü / 25 (s)     30
Dersin AKTS Kredisi     30