• TR
  • EN

            Bu Yüksek Lisans programının amacı afet öncesi risk azaltıcı, afet sırasında kurtarma, yönetim ve koordinasyon ile afet sonrası rehabilitasyon çalışmalarında görev alacak, mesleği ile ilgili her türlü bilgi ve beceriye sahip, yenilikçi, araştırmacı, girişimci, insan haklarına saygılı, bireyin, ailenin ve toplumun gereksinimlerini ön plana alan,  en zor koşullarda bile soğukkanlılığını yitirmeyen, takım olmayı ve takımın parçası olmayı ön planda tutan, ulusal ve uluslar arası düzeyde mesleğini temsile edebilecek etik kurallara saygılı eğitimli uzmanlar yetiştirmektir.

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yüksek Lisans Programı

 

 

 

BİRİNCİ YARIYIL

T

U

L

Y

A

 

 

 

İKİNCİ YARIYIL

T

U

L

Y

A

ACAF 501

Z

Afet Tıbbı ilkeleri

3

0

0

3

6

 

ACAF 504

Z

İlk Yardım ve temel yaşam desteği

3

0

0

3

6

ACAF 502

Z

Araştırma Teknikleri ve Etik

3

0

0

3

8

 

ACAF 505

Z

Afet Yönetimi ilkeleri

3

0

0

3

6

ACAF 503

Z

Triaj Yönetimi

3

0

0

3

6

 

ACAF 506

Z

Seminer

0

0

0

0

6

 

 

Seçmeli

3

0

0

3

6

 

 

 

Seçmeli

3

0

0

3

6

 

 

Seçmeli

2

0

0

2

4

 

 

 

Seçmeli

3

0

0

3

6

 

 

 

 

 

 

14

30

 

 

 

 

 

 

 

12

30

 

 

3. ve 4. YARIYILLAR

T

U

L

Y

A

 

Asgari Mezuniyet Koşulları

ACAF 599

 

Tez

0

0

0

0

60

 

KREDİ

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTS

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERS SAYISI (tez seminer dahil)

 

 

 

11

 

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yüksek Lisans Programı Seçmeli Dersler (Altı Seçmeli Ders)

 

 

 

Ders içeriği

T

U

L

Y

AKTS

ACAF 501

z

Afet Tıbbı ilkeleri

 

3

0

0

3

6

ACAF 502

z

Araştırma Teknikleri ve Etik

 

3

0

0

3

8

ACAF 503

z

Triaj yönetimi

 

3

0

0

3

6

ACAF 504

z

Afet Yönetimi ilkeleri

 

3

0

0

3

6

ACAF 505

z

İlk Yardım ve temel yaşam desteği

 

3

0

0

3

6

ACAF 506

z

Seminer

 

0

0

0

0

6

ACAF 597

s

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer,  Endüstiriyel Tehlikeler

 

3

0

0

3

6

ACAF 508

s

Olay yeri yönetimi

 

3

0

0

3

6

ACAF 509

s

Hastane Afet Planlaması

 

3

0

0

3

6

ACAF 510

s

Afetlerde psikososyal hizmeler

 

3

0

0

3

6

HS 503

s

Epidemiyoloji - I

 

3

0

0

3

6

HS 501

s

Halk sağlığına giriş

 

3

0

0

3

6

HS 505

s

Bulaşıcı hastalıklar ve halk sağlığı

 

3

0

0

3

6

ACAF 511

s

Toksikoloji

 

3

0

0

3

6

ACAF 512

s

Temel striktür ve yapı bilgisi

 

3

0

0

3

6

ACAF 513

s

Yangın güvenliği ve kimyası

 

3

0

0

3

6