• TR
  • EN

Kuruluş: Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı, 2012 yılı itibariyle Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. 

Amaç: Programın temel amacı; besin, beslenme ve/veya diyetetik alanında yetişmiş personelin vizyonunu evrensel değerler ve ülke gerçekleri ve gereksinimleri doğrultusunda genişletmek, aile ve toplum için sağlığı koruma, sürdürme, geliştirme aktivitelerini planlama ve yürütme, sağlığın bozulması durumunda ise; bireyin gereksinim duyduğu tıbbi beslenme tedavisi uygulama bilgisine sahip, yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimsemiş, ulusal ve uluslar arası tanınırlığa, uygulama ve araştırma yapabilecek mesleki yeterliliğe ulaşmış uzman personel haline getirmektir. 

Hedef: Programın temel hedefi; evrensel standartlarda beslenme ve diyetetik eğitimini sürdürerek, toplumun sürekli değişen ve gelişen besin gereksinimlerine yanıt verecek, yeniliklere, değişime, bilimsel gelişmelere ve rekabete açık,  beslenme ve diyetetik alanında bakım, eğitim, araştırma, yönetim ve liderlikte değişim ajanı olabilen evrensel insan hakları ve değerlerine saygılı, bilimsel araştırma bilgi ve becerisine sahip, otonom, sorumluluk üstlenebilen, ulusal ve uluslararası ortamlarda mesleki özgüveni olan, üretken ve mutlu bireyler yetiştirmektir. 

Kazanılan Derece: Program tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Beslenme ve Diyetetik alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Eğitim Dili: %100 İngilizce