• TR
  • EN

Farmasötik ve Medisinal Kimya sentetik organik kimya, biyokimya, farmakoloji, moleküler biyoloji, bilgisayar destekli ilaç geliştirme, farmakoloji ve farmasötik kimyanın birleştiği interdisipliner bir araştırma alanıdır.

Farmasötik ve Medisinal Kimya programı, terapötik olarak kullanılan ilaçlar, doğal ürünler ve toksinler gibi biyolojik aktif madde araştırmalarında kimyasal ve biyolojik bilimleri uygulayan multidisipliner bir alan olma özelliği ile farmasötik kimya programlarından ayrılmaktadır. Araştırmalar, biyolojik etki mekanizmalarının tanımlanması, rasyonel ilaç tasarımı ve sentezi, metabolizma çalışmaları, farmakolojik çalışmaların belirlenmesi ya da bu çalışmaları uygulayabilmek için gerekli tekniklerin geliştirilmesi konularına odaklanmaktadır.

Bu programın amacı, organik sentez ve biyolojik bilimlerde en gelişmiş araştırmaları içeren çeşitli disiplinlerde bütünleştirilmiş geniş tabanlı uygulamalarla doktora öğrencilerini yetiştirmektir. Program, öğrencilerin eğitim ve uygulamalarının onlara akademik, endüstriyel ve kamu kuruluşlarında, yaratıcı ve bağımsız araştırıcılar olmalarını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

Kısaca özetlersek, günümüzde genler de dahil olmak üzere moleküllerin üç boyutlu yapısının bulunması ve kompleks moleküllerin yapılarının aydınlatılması büyük önem taşımaktadır.  Farmasötik ve Medisinal Kimya programı bütün bu bilgilerin kullanılarak örneğin kanser, diabet, sıtma, ve AİDS gibi günümüz hastalıkları için yeni, daha az toksik ve daha etkili ilaç aktif moleküllerini geliştiren, metabolik ilaç çalışmaları ve farmakolojik tarama testlerine hakim bilim insanları yetiştirmek amacıyla kurulmaktadır.