• TR
  • EN

Kuruluş: Farmasötik Kimya Doktora Programı, 2007 yılı itibariyle Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Amaç: Programın temel amacı; çeşitli disiplinlerde bütünleştirilmiş geniş tabanlı uygulamalarla farmasötik kimya ve biyolojik bilimlerde en modern araştırma yöntemleri uygulayabilen, konusuna hakim, evrensel bilim insanı niteliklerini taşıyan, bir farmasötik kimya araştırmasını planlayıp gerçekleştirebilen ve elde ettiği verileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, ulusal ve uluslararası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin farmasötik kimya bilim doktoru yetiştirmektir.

Hedef: Programın temel hedefi farmasötik kimya alanındaki gelişmeleri ve bu gelişmelerin sonuçlarını analiz edebilen, ilaç etken maddesi tasarımı, sentezi, yapı-aktivite ilişkileri, kalitatif-kantitatif analizi, tarama testleri, farmakokinetik ve farmakodinamik etkileşmeleri konularında becerilerini etkin kullanabilen, problemler karşısında güncel analitik araçları uygulayarak çözümler üretebilen, profesyonel ve etik değerlere sahip, iletişim becerileri güçlü araştırıcılar yetiştirmektir.

Kazanılan Derece: Program tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Farmasötik Kimya alanında doktora derecesine sahip olunur.

Eğitim Dili: %100 İngilizce