• TR
  • EN
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: Bilimsel Hazırlık
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PMC 617 Farmakolojiye Giriş Zorunlu
PMC 618 Farmasötik Kimyaya Giriş Zorunlu
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PMC 601 Literatür Tarama Teknikleri Zorunlu
PMC 602 Farmasötik Bilimlerde Laboratuvar Güvenliği Zorunlu
PMC 606 Organik Reaksiyonlar, Mekanizmaları ve Uygulamaları I Zorunlu
PMC XXX Seçmeli Ders 1 Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PMC 605 Medisinal Kimya Semineri Zorunlu
PMC 611 İlaç İsimlendirmesi Zorunlu
PMC 614 Temel Enstrümantasyon Zorunlu
PMC XXX Seçmeli Ders 2 Seçmeli
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PMC 700 Medisinal Kimyada Özel Konular (Tez çalışması) Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PMC 700 Medisinal Kimyada Özel Konular (Tez çalışması) Zorunlu
Ders Yılı: Seçmeli
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PMC 603 Farmasötik Biyokimya Seçmeli
PMC 604 Moleküler Modellemeye Giriş Seçmeli
PMC 607 Biyoanalitik Kimya Seçmeli
PMC 608 Farmasötik Analizlerde Metod Validasyonu Seçmeli
PMC 609 İlaç Tasarımında Biyotransformasyon ve Biyoorganik Reakiyonlar Seçmeli
PMC 610 İlaçların Fizikokimyasal Parametreleri ve Uygulamaları Seçmeli
PMC 612 Temel İlaç Tasarımı Seçmeli
PMC 613 Çözelti Kimyası Seçmeli
PMC 615 In - Vitro Tarama Teknikleri Seçmeli
PMC 616 Bioistatistik Seçmeli
PMC 619 Organik Reaksiyonlar, Mekanizmaları ve Uygulamaları II Seçmeli
PMC 620 Ayırma Teknikleri Seçmeli
PMC 621 İlaç Sentez Yöntemleri Seçmeli