• TR
  • EN

Program Tanımları

Kuruluş: Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı, 2008 yılı itibariyle Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Amaç: Programın temel amacı; çeşitli disiplinlerde bütünleştirilmiş geniş tabanlı uygulamalarla farmasötik kimya ve biyolojik bilimlerde en modern araştırmalar yöntemleri uygulayabilen, yüksek donanıma sahip yüksek lisans öğrencilerini yetiştirmektir.

Hedef: Programın temel hedefi farmasötik kimya alanındaki gelişmeleri ve bu gelişmelerin sonuçlarını analiz edebilen, ilaç etken maddesi tasarımı, sentezi, yapı-aktivite ilişkileri, kalitatif-kantitatif analizi, tarama testleri, farmakokinetik ve farmakodinamik etkileşmeleri konularında becerilerini etkin kullanabilen, problemler karşısında güncel analitik araçları uygulayarak çözümler üretebilen, profesyonel ve etik değerlere sahip, iletişim becerileri güçlü mezunlar yetiştirmektir.

Kazanılan Derece: Program tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Farmasötik Kimya alanında uzmanlık derecesine sahip olunur.

Eğitim Dili: %100 İngilizce