• TR
  • EN

Kuruluş: Fizyopatoloji Doktora Programı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2017 yılında kurulmuştur.

Amaç: Fizyopatoloji bilimi; bir yandan normal fizyolojik süreçleri incelerken diğer yandan patolojik durumların ve hastalıkların gelişim mekanizmalarını moleküler, hücresel, organ ve sistem seviyelerinde inceleyerek; fizyolojik süreçlerin patolojik süreçlere dönüşmesini sağlayan tüm mekanizmaları ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Hedef: Tüm dünyada bilim adamları tıp alanında araştırmalar yaparak insanların yaşam kalitesini artırmayı, insan ömrünü uzatmayı, hastalıklardan korumayı, hastalıklar veya patolojik durumlarla karşılaşıldığında ise erken tanıyabilmeyi ve komplikasyonları önlemeyi, yanı sıra etkin tedavileri geliştirebilmeyi hedeflemektedirler.

Kazanılan Derece: Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Fizyopatoloji" alanında Doktora Diploması derecesini alırlar.

Eğitim Dili: Türkçe