• TR
  • EN

Kuruluş:   Fizyoterapi Ve RehabilitasyonYüksek Lisans Programı, 2012 yılı itibariyle Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Amaç: Fizyoterapistlere yönelik olan bu programın temel amacı; fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında   ileri bilgi ve beceri ile donatılmış, kanıta dayalı fizyoterapi programlarını farklı hasta gruplarına göre düzenleme yetisine sahip, araştırma ve bilimsel çalışmalara açık yüksek lisans öğrencileri yetiştirmektir.

Hedef: Programın temel hedefi bilgiye ulaşma, bilgiyi sunma, paylaşma, üzerinde tartışma yapma becerilerine sahip; yeniliklere açık, problemler karşısında güncel analitik araçları uygulayarak çözümler üretebilen, profesyonel ve etik değerlere sahip, iletişim becerileri güçlü mezunlar yetiştirmektir.

Kazanılan Derece: Program tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında uzmanlık derecesine sahip olunur.

Eğitim Dili: %100 İngilizce