• TR
  • EN

Kuruluş: Halk Sağlığı Yüksek Lisans Programı, 2016 yılı Ekim ayı itibariyle Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Amaç: Tıp biliminin dahili disiplinlerinden biri olan halk sağlığı, kişiyi tüm çevresi ile ele alarak, onun sağlığını doğum öncesinden ölümüne kadar kendi sorumluluğu içinde gören, hastalıkların oluşumunda rol oynayan fiziki, biyolojik, sosyal, kültürel, ekonomik ve psikolojik çevredeki olumsuz etmenlerin giderilmesine ve olumlu bir çevre yaratılmasına uğraşan, hasta olanları olanakların elverdiği ölçüde erken dönemde bulup tanı koymaya ve tedavi etmeye çalışan bir hizmet dalı ve bunun öğretisini yapan bir bilim dalıdır. Halk sağlığı, hastalıkların önlenmesi, yaşamın uzaması ve sağlığın geliştirilmesi için organize yapılan faaliyetleri içeren bir bilim dalıdır. Halk sağlığı, epidemiyoloji, biyoistatistik ve sağlık yönetimi ve hizmetlerinin disiplinler arası yaklaşımlarını kapsar. Çevre sağlığı, davranış bilimi, sağlık ekonomisi, sağlık politikaları, iş sağlığı, ana ve çocuk sağlığı, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar epidemiyolojisi halk sağlığının kapsadığı diğer önemli alanlardır. Hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve sağlık davranışlarının geliştirilmesi yoluyla yaşam kalitesinin artırılmasının en önemli araçlarından biridir.  

Eğitim Dili: %100 İngilizce