• TR
  • EN

Kuruluş: Hemşirelik Yüksek Lisans Programı, 2013 yılı Ocak ayı itibariyle Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Amaç: Bu programın amacı evrensel değerlerin yansıra ülke gerçekleri ve gereksinimleri doğrultusunda hemşirelik aktivitelerini planlayabilen ve yürütebilen, kanıta dayalı bakım verebilen, eğitim, araştırma,  danışmanlık ve liderlik rollerini en iyi şekilde uygulayabilen uzman hemşireler yetiştirmektir.

Hedef: Programın temel hedefi farklı sağlık gereksinimlerine yanıt verebilecek; yeniliklere, değişime, bilimsel gelişmelere ve rekabete açık, üst düzeyde bakım, eğitim, araştırma, danışmanlık ve liderlik bilgi ve becerisine sahip, kaliteli hizmet anlayışını benimsemiş, bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanabilen, sorumluluk üstlenebilen, sağlık politikalarına yön verebilen, üretken uzman hemşireler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece: Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında “Uzman Hemşire” unvanının alındığı alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Eğitim Dili: Türkçe