• TR
  • EN
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
HE 501 Hücre ve Dokuların Yapısı ve Histokimyasal Özellikleri Zorunlu
HE 502 Histolojik ve Moleküler Laboratuvar Teknikleri Uygulamaları Zorunlu
SBE 706 Bilimsel Araştırma ve Yayın Yöntemleri Zorunlu
XXX Seçmeli Ders I Seçmeli
XXX Seçmeli Ders II Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
HE 503 Genel Embriyoloji Zorunlu
HE 504 Ürogenital ve Endokrin Sistem Histolojisi Zorunlu
HE 505 Ürogenital ve Endokrin Sistem Embriyolojisi Zorunlu
HE 590 Seminer Zorunlu
XXX Seçmeli Ders III Seçmeli
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
HE 599 Tez Zorunlu
Ders Yılı: Seçmeli
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
FZY 509 Üreme Sistemi Fizyolojisi Seçmeli
FZY 512 Laboratuvar Hayvanları Bilimi Seçmeli
HE 507 Temel Yardımcı Üreme Teknikleri Seçmeli
SBE 707 Temel Biyoistatistik Seçmeli