• TR
  • EN
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ECKM 501 İlaca Giriş (Eczacılık mezunu olmayanlar için) Zorunlu
ECKM 503 Farmasötik Dozaj Şekilleri (Eczacılık mezunu olmayanlar için) Zorunlu
ECKM 507 Üretim-I (Eczacılık mezunları için) Zorunlu
ECKM 523 Farmasötik İşlemler (Eczacılık mezunları için) Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ECKM 506 Literatür Tarama Zorunlu
ECKM 508 Üretim - II Zorunlu
ECKM 524 İlaç Mühendisliğinin Temelleri (Eczacılık mezunları için zorunlu) Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ECKM 510 Seminer Zorunlu
ECKM 600 Tez Zorunlu
Ders Yılı: Seçmeli
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ECKM 516 Biyofarmasötiklerin Üretimi Seçmeli
ECKM 518 Farmasötik Hammaddeler Seçmeli
ECKM 519 Yönetmelik-Ruhsatlandırma Seçmeli
ECKM 525 İlaçta Kalite Güvencesi Seçmeli
ECKM 527 Kozmetik Preparatların Formülasyonu ve Üretimi I Seçmeli
ECKM 528 Kozmetik Preparatların Formülasyonu ve Üretimi - II Seçmeli
ECKM 531 İlaç ve Kozmetik Pazarlaması Seçmeli
ECKM 532 Radyofarmasötiklerin Üretimi Seçmeli
ECKM 502 Kozmetoloji ve Kozmetik Preparatlar Seçmeli
ECKM 504 Kontrollü Salınım Sistemleri Seçmeli
ECKM 505 Preformülasyon Seçmeli
ECKM 506 Literatür Tarama/Patent Seçmeli
ECKM 509 İlaç Endüstrisinde Alt Yapı ve Tasarımı Seçmeli
ECKM 511 Stoikiyometri Seçmeli
ECKM 512 Mekanik ve Saflaştırma İşlemleri Seçmeli
ECKM 513 Mühendislik Termodinamiği ve Aktarım İşlemleri Seçmeli
ECKM 514 Matematik Modelleme Seçmeli
ECKM 515 Kimyasal Reaksiyon Kinetiği Seçmeli
ECKM 517 Fiziksel Farmasi Seçmeli
ECKM 520 İlaç Endüstrisinde Patent Seçmeli
ECKM 521 Otomasyon Seçmeli
ECKM 522 Yeni Dozaj Formları Seçmeli
ECKM 526 Kozmetik Hammaddeler Seçmeli
ECKM 529 Kozmetik Preparatların Kalite Kontrol Testleri ve Kalite Güvencesi Seçmeli
ECKM 530 İlaç ve Kozmetik Ambalaj Teknolojileri Seçmeli