• TR
  • EN
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
İSG 501 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş Zorunlu
İSG 507 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, Örgütleri ve Organizasyon Zorunlu
İSG XXX Seçmeli Ders 3 Seçmeli
İSG XXX Seçmeli Ders 2 Seçmeli
İSG XXX Seçmeli Ders 1 Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
İSG 510 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalı Eğitimi Zorunlu
İSG 590 Seminer Zorunlu
İSG XXX Seçmeli Ders 6 Seçmeli
İSG XXX Seçmeli Ders 5 Seçmeli
İSG XXX Seçmeli Ders 4 Seçmeli
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
İSG 599 Tez Zorunlu
Ders Yılı: Seçmeli
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
HS 510 Araştırma Verilerinin Yorumlanması Seçmeli
HS 511 İş ve Çevre Sağlığı Seçmeli
İSG 502 İSG, Fiziksel ve Biyolojik Etkenler ve Güvenlik Seçmeli
İSG 503 İş Fizyolojisi ve Meslek Hastalıkları Seçmeli
İSG 504 Ergonomi Seçmeli
İSG 505 İş Hijyeni, Kimyasal Etkenler ve Güvenlik Zorunlu
İSG 506 Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi Seçmeli
İSG 508 İş Psikolojisi ve Egitim Becerileri Seçmeli
İSG 509 İş Sağlığı Epidemiyolojisi Seçmeli