• TR
  • EN

Kuruluş: Farmasötik Kozmetoloji yüksek Lisans Programı, 2007 yılından başlayarak Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Amaç: Kozmetoloji Bilim Dalı, kozmetik ürünlerin tanımı, sınıflaması, üretimi, kalite kontrolü, kullanıcı üzerindeki etkileri ve güvenliği konuları ile ilgili tüm yasal düzenlemelerle ilgili konularına odaklanmış bir bilim dalıdır. Kozmetoloji Yüksek Lisans programının amacı ise programa katılan öğrencileri, kozmetoloji konusunda yetkin birer uzman olarak yetiştirmektir.

Hedef: Programın hedefi; evrensel standartlarda kozmetoloji eğitimini sürdürerek, toplumun sürekli değişen ve gelişen kozmetik gereksinimlerine yanıt verecek, yeniliklere, değişime, bilimsel gelişmelere ve rekabete açık akademik çalışmalar yapabilecek, endüstriyel ve kamu kuruluşlarında farklı bölüm ve kademelerde görev alabilecek veya yaratıcı araştırmacılar olarak çalışabilecek, kozmetoloji uzmanları olarak tüketicileri de kozmetik ürünlerle ilgili olarak doğru bilgilendirilebilecek yetkinlikte uzmanlar yetiştirmektir. Bu programa katılan öğrenciler, deri ve ekleri konusunda ileri düzeyde bilgilendirilmekle kalmayıp, formülasyon öncesi, sırası ve sonrasında kozmetik ürünlerin tüketicilerin ve sağlık çalışanlarının beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte ürünler halinde sunumuna kadar yapılması gerekli tüm çalışmalar ve yasal düzenlemeler konularında bilgilendirilmektedirler.

Eğitim Dili: %100 İngilizce