• TR
  • EN

Kuruluş:  Moleküler Tıp Doktora Programı, 2012 yılı itibariyle Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Amaç: Bu programın en önemli amaçları arasında; yüksek lisansını tamamlamış öğrencilerin aktif ve yenilikçi bilimsel ortamdaki eğitimlerini geliştirip sağlamlaştırmak, bağımsız bilimsel araştırmalar yapmalarına rehberlik etmek ve sonuç olarak araştırma enstitülerinde veya biyoteknoloji firmalarında kariyer şanslarını arttırmak yer almaktadır.

Hedef: Moleküler Tıp; (i) bilimsel, tıbbi, sosyal alanlarda araştırma yapacak bilim adamlarının karşılaşacakları biyolojik sistemlerianlayıp bu bilgiyi insanlık yararına kullanabilecek şekilde yetiştirilmesini; (ii)ayrıca Moleküler Tıp alanında yetiştirilen bilim adamlarının, çalışmalarında biyoloji, bilgisayar programları, matematik, istatistik, kimya ve mühendislik gibi farklı disiplinleri kullanması ve yorumlaması gerektiğinden disiplinler arası gelişmeleri takip edip bunları kullanabilecek şekilde eğitilmesi amaçlanmıştır. Sunulan yüksek lisans ve doktora programı tahmin, hipotez oluşturma, problemlerin çözümü, problemlere yeni yaklaşımlar getirilmesi gibi faktörler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu program çerçevesinde gelişen teknolojinin de yardımıyla protein yapıları, gen varyasyonları, kimyasal inhibisyon, hastalıkların moleküler mekanizmalarının ve tedaviye yönelik yeni hipotezlerin kurulmasına yardımcı olacaktır.

Moleküler tıp doktora eğitimi yukarıda özetlenen bilgilerin ışığı altında bu alana, genç ve nitelikli araştırıcı ve akademisyen kazandırmak açısından oldukça önemlidir.

Kazanılan Derece: Program tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Moleküler Tıp alanında doktora derecesine sahip olunur.

Eğitim Dili: %100 İngilizce