• TR
  • EN

Kuruluş:  Moleküler Tıp Yüksek Lisans Programı, 2012 yılı itibariyle Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Amaç: Bu program öğrencilere temel hücresel fonksiyonlar, hücre-içi ve hücreler-arası sinyalizasyon, önemli sistemlerin normal ve patolojik fonksiyonları ile insan biyolojisi hakkında detaylı bir şekilde yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedef: Moleküler Tıp, temel biyoloji, biyokimya ve ilgili alanlardaki gelişmelerden yararlanılarak hastalık tanı ve tedavisine yönelik etki ve mekanizmalarını aydınlatmak üzere planlanmış araştırmalara temel oluşturan multidisipliner bir bilim alanıdır.

Moleküler Tıp; (i) bilimsel, tıbbi, sosyal alanlarda araştırma yapacak bilim adamlarının karşılaşacakları biyolojik sistemleri anlayıp bu bilgiyi insanlık yararına kullanabilecek şekilde yetiştirilmesini; (ii)ayrıca Moleküler Tıp alanında yetiştirilen bilim adamlarının, çalışmalarında biyoloji, bilgisayar programları, matematik, istatistik, kimya ve mühendislik gibi farklı disiplinleri kullanması ve yorumlaması gerektiğinden disiplinler arası gelişmeleri takip edip bunları kullanabilecek şekilde eğitilmesi amaçlanmıştır. Sunulan yüksek lisans ve doktora programı tahmin, hipotez oluşturma, problemlerin çözümü, problemlere yeni yaklaşımlar getirilmesi gibi faktörler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu program çerçevesinde gelişen teknolojinin de yardımıyla protein yapıları, gen varyasyonları, kimyasal inhibisyon, hastalıkların moleküler mekanizmalarının ve tedaviye yönelik yeni hipotezlerin kurulmasına yardımcı olacaktır.

Moleküler Tıp Yüksek Lisans eğitimi yukarıda özetlenen bilgilerin ışığı altında bu alana, genç ve nitelikli araştırıcı ve akademisyen kazandırmak açısından oldukça önemlidir. 

Kazanılan Derece: Program tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında "Moleküler Tıp" alanında uzmanlık derecesine sahip olunur.

Eğitim Dili: %100 İngilizce