• TR
  • EN

Kuruluş:  Ortodontide doktora programı 2003 yılında kurulmuş, 2007 yılından itibaren mezun vermektedir.

Amaç: Ortodonti doktora programının amacı, diş diziliminde ve kapanışında ve çenelerin iskelet yapılarında bozukluğu olan hastaların teşhis ve tedavisi yanında özgün bilimsel araştırmaları uygulama ve bulguları analiz ederek değerlendirme bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır.

Hedef: Ortodonti doktora programı olarak hedefimiz; ulusal ve uluslar arası alanda tercih edilen mezunları yetiştirmek; mezunlarımız ve bilimsel çalışmalarımızla toplum sağlığına katkı getirmektir 

Kazanılan Derece: Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Ortodontide Doktora Diploması” derecesini alırlar.

Eğitim Dili: %100 İngilizce