• TR
  • EN
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
BTEC 550 Bilimsel Araştırma Metotları Seçmeli
ESYE 501 Araştırma Metodolojisi Seçmeli
PHYS 514 Araştırma Metotları Seçmeli
SBE 706 Bilimsel Araştırma ve Yayın Yöntemleri Seçmeli
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
MPHYS 512 MEDİKAL METROLOJİYE GİRİŞ Zorunlu
MPHYS 523 TANISAL RADYOLOJİ FİZİĞİ Zorunlu
MPHYS 527 RADYASYON BİYOLOJİSİ VE RADYASYONDAN KORUNMA Zorunlu
MPHYS 535 İNSAN VÜCUDUNUN YAPI VE FONKSİYONU Zorunlu
MPHYS 542 RADYOTERAPİ FİZİĞİ Zorunlu
PHYS 544 RADYASYON DEDEKSİYONU VE ÖLÇÜMÜ Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
MPHYS 520 Sağlık Kuruluşlarında Staj Zorunlu
MPHYS 532 NÜKLEER TIP FİZİĞİ Zorunlu
MPHYS 543 Radyoterapide Dozimetri Yöntemleri Zorunlu
MPHYS 544 Klinik Radyoterapi Planlamaları ve İleri Radyoterapi Teknikleri Zorunlu
MPHYS 590 Yüksek Lisans Seminer Zorunlu
XXX SEÇMELİ DERS Seçmeli
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
MPHYS 600 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu