• TR
  • EN

Kuruluş: Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı 2016 yılında kurulmuştur.

Amaç: Sağlık profesyonellerine ve sağlık kurumlarında yönetim pozisyonlarında yer alan, almak isteyen ve bu alanda bilgi ve beceri donanımı ihtiyacı içinde olan kişilerin, bu ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile planlanmıştır.

Hedef: Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı; Türkiye’nin sağlık alt yapısının tanımlanması, geliştirilmesi ve sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, model ve tekniklerin bilinçli bir şekilde uygulanması bilgi ve becerisine sahip nitelikli ve profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kazanılan Derece: Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Sağlık Yönetimi alanında Yüksek Lisans Diploması” derecesini alırlar.

Eğitim Dili: Türkçe