• TR
  • EN
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
SNR 601 Nörobiyoloji Zorunlu
SNR 602 Nöroanatomi ve Gelişimsel Sinirbilim Zorunlu
SNR 603 Duyusal ve Motor Sinir Sistemi Zorunlu
SNR XXX Seçmeli Ders I Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
SNR 604 Nörofarmakoloji Zorunlu
SNR 605 Sinirbilimde İleri Araştırma Metot ve Modelleri Zorunlu
SNR 606 Elektrofizyoloji Zorunlu
SNR XXX Seçmeli Ders II Seçmeli
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
SNR 607 Sinir Sistemi Fizyopatolojisi Zorunlu
SNR 608 Bilimsel Araştırma ve Yayın Yöntemleri Zorunlu
SNR 609 İleri Biyoistatistik Zorunlu
SNR XXX Seçmeli Ders III Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
SNR 690 Seminer Zorunlu
SNR XXX Seçmeli Ders IV Seçmeli
SNR XXX Seçmeli Ders V Seçmeli
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
SNR 699 Tez Çalışması Zorunlu
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
SNR 699 Tez Çalışması Zorunlu
Ders Yılı: Seçmeli
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
SNR 610 Nöropsikoloji Seçmeli
SNR 611 Laboratuvar Hayvanları Bilimi Seçmeli
SNR 612 Kognitif Sinirbilim Seçmeli
SNR 613 Davranışsal Sinirbilim Seçmeli
SNR 614 Klinik Sinirbilim Seçmeli
SNR 615 Hesaplamalı Sinirbilim ve İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Seçmeli
SNR 616 Beyin Görüntüleme Seçmeli
SNR 617 Nöroendokrinoloji Seçmeli