• TR
  • EN

Kuruluş:   Spor Fizyoterapisi  Yüksek Lisans Programı, 2012 yılı itibariyle Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Amaç: Fizyoterapistlere yönelik olan bu programın   amacı; kanıt  temelli yaklaşımlarla   literatürü, klinik olguları yorumlayabilen, bu kapsamda sporcuların  mevcut sakatlıklarına yönelik olarak ölçme değerlendirme yöntemlerinine karar verebilen, tedavi programlarını düzenleyerek, uygulayabilen, sporcuların atletik performans parametrelerini geçerli ve güvenilir yöntemlere  göre  yorumlayabilen,  fonksiyonel rehabilitasyon, spora geri dönüş,  spor bilimleri  alanlarında da teorik ve uygulamalı bilgi ve beceri kazanmış, problem çözme becerisi gelişmiş  bilim uzamanları yetiştirmektir. 

Hedef: Programın temel hedefileri;   öğrencilerin bilgiye ve bilimsel kanıtlara ulaşma becerilerininin geliştirilmesi ile,  karşılaştıkları vakalara  spesifik çözümler üretebilen, sonuçlarını tartışabilen, gerektiğinde sunabilen, etik değerlere sahip, meslektaşlarına, beraber çalıştığı kişilere karşı saygılı, multi disipliner ve interdisipliner  çalışmaya  ömen veren mezunlar yetiştirmektir. 

Kazanılan Derece: Program tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Spor Fizyoterapisi  alanında uzmanlık derecesine sahip olunur.

Eğitim Dili: %100 İngilizce