Klinik Eczacılık Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi


Bu programın ilk amacı, programa katılan eczacıları farmasötik bakım konusunda daha yetkin bir uzman olarak yetiştirmektir. Eğitim süresi boyunca eczacılara, ilaçla tedavi pratiklerinde ortaya çıkan sorunların saptanması, değerlendirilmesi ve çözümlenmesi için gerekli bilgiyi ve bunları pratiğe uygulamayı öğretir.

Bu programa katılan öğrenciler, ilaçla tedaviyi etkileyen bilimsel ve klinik faktörleri ve farmasötik bakımın uygulamalarını inceler. Programın klinik eczacılık pratikleri içinde sağladığı ileri düzeyde eğitim, öğrencilere yeni tedavileri kritik olarak muhakeme etme yeteneği ve klinik eczacılık pratikleri ile ilgili kişisel beceri ve bilgi geliştirme olanağı sağlar.