Klinik Eczacılık Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi


Bu programın ilk amacı, programa katılan eczacıları farmasötik bakım konusunda daha yetkin bir uzman olarak yetiştirmektir. Eğitim süresi boyunca eczacılara, ilaçla tedavi pratiklerinde ortaya çıkan sorunların saptanması, değerlendirilmesi ve çözümlenmesi için gerekli bilgiyi ve bunları pratiğe uygulamayı öğretir.

Bu programa katılan öğrenciler, ilaçla tedaviyi etkileyen klinik faktörleri ve farmasötik bakım uygulama tiplerini inceler. Programın klinik eczacılık pratiğinin sağladığı ileri düzeyde eğitim, öğrencilere yeni tedavileri öğrenme, uygulama ve muhakeme etme yeteneği kazandırır. Klinik eczacılık pratiğinde kişisel beceri ve bilgi geliştirmesine olanak sağlar.