• TR
  • EN

Kuruluş: Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi doktora programı 20.10.2003 yılında kurulmuş,  24.01.2013 yılından itibaren mezun vermektedir.

Amaç: Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalının doktora eğitiminde amaç; çağdaş ve uluslararası olanaklarla yetişmiş, ağız, diş ve mukoza hastalıklarının tanısını yardımcı muayene yöntemlerini kullanarak koyan, bu dokuların iyileştirilmesine yönelik en uygun tedavi planını hazırlayan, ağız mukozası hastalıklarının tedavilerini gerçekleştiren, sistemik hastalıkların ağız bulgularına dental yaklaşımda ileri bilgiye sahip olan ve görüntüleme yöntemlerini yetkin bir şekilde kullanabilen ve güncel gelişmeleri takip eden doktoralı diş hekimleri yetiştirmektir.

Hedef: Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalının doktora programının temel hedefi; çağdaş ve uluslararası alanda hastaların tanı ve tedavi planlamasını başarı ile gerçekleştirebilecek, diş hekimliğine özel görüntüleme yöntemlerini kullanabilecek, ağız mukozası hastalıklarının tedavilerini gerçekleştirebilecek ve bilimsel gelişmeleri takip edecek ağız diş ve çene radyolojisi uzmanı yetiştirmektir.

Kazanılan Derece: Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Doktora Diploması” derecesini alırlar.

Eğitim Dili: İngilizce