• TR
  • EN
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PRG 701 Bilimsel Bilgiye Ulaşma Teknikleri Zorunlu
PRG 702 Bitkisel Drogların Morfolojik ve Mikroskobik Analizi Zorunlu
PRG 717 İleri Farmakognozi Eğitimi Zorunlu
PRG 718 İleri Farmasötik Botanik Eğitimi Zorunlu
PRG 7XX Seçmeli Ders Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PRG 703 Farmakognozide Kimyasal ve Kromatografik Analiz Yöntemleri Zorunlu
PRG 707 Etnobotanik Araştırma Teknikleri Zorunlu
PRG 712 Sekonder Bitki Metabolitleri I Zorunlu
PRG 730 Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Sistemleri Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PRG 704 Farmakognozi Seminerleri     Zorunlu
PRG 710 Etnofarmakolojide Yöntemler I     Zorunlu
PRG 729 Besin Destekleri ve Nutrasötikler Zorunlu
PRG 7XX Seçmeli Ders Seçmeli
PRG 7XX Seçmeli Ders Seçmeli
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PRG 706 Etnofarmakolojide Temel Kavramlar Zorunlu
PRG 708 Endüstriyel Farmakognozi  Zorunlu
PRG 709 Doğal Bileşiklerin Spektroskopik Analiz Yöntemleri     Zorunlu
PRG 713 Sekonder Bitki Metabolitleri II Zorunlu
Ders Yılı: Seçmeli
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PRG 705 Farmasötik Biyoteknolojide Temel Kavramlar   Seçmeli
PRG 711 Etnofarmakolojide Yöntemler II       Seçmeli
PRG 724 Bitki Tayini ve Herbaryum Teknikleri       Seçmeli
PRG 725 Tıbbi Bitkilerin Üretimi    Seçmeli