• TR
  • EN

Kuruluş: İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı 2018 yılı itibariyle Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Amaç:İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının öncelikli amacı,  çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak ruh ve beden bütünlüklerinin sağlanmasıdır. Aynı zamanda üretim güvenliğini ve işletme güvenliğini sağlamak da iş güvenliği alanının önemli işlevleri arasındadır. İş sağlığı ve güvenliği, iş yerinden kaynaklanan hastalıkların oluşumunda rol oynayan fiziki, biyolojik, sosyal, kültürel, ekonomik ve psikolojik çevredeki olumsuz etmenlerin giderilmesine ve olumlu bir çevre yaratılmasına uğraşan bir hizmet dalı ve bunun öğretisini yapan bir bilim dalıdır.

Hedef:. İş sağlığı ve güvenliği yüksek lisansını bitiren araştırıcılar çok geniş alanlarda bilimsel çalışma imkânına sahip olurlar ve istedikleri alanda bilgilerini arttırarak mezuniyet sonrasında daha özelleşmiş alanlarda çalışmalarını sürdürebilir. Kendi alanlarında önemli araştırıcılarla çalışma imkânı bulabilirler. İş sağlığı ve güvenliği alanında yüksek lisans aynı zamanda daha ileri araştırmalarda çalışma, ilgilendikleri alanda bağımsız araştırma yapabilme ve araştırma becerilerini daha da geliştirme fırsatı sunar.

Kazanılan Derece: Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar ‘‘İş Sağlığı ve Güvenliği" alanında yüksek lisans diploması derecesini alırlar.