• TR
  • EN
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
CLPH 603 Klinik Eczacılığa Giriş Zorunlu
CLPH 611 Klinik Eczacılık Uygulamaları I Zorunlu
CLPH 619 İleri Farmakoloji I Zorunlu
CLPH XXX Seçmeli Ders 2 Seçmeli
CLPH XXX Seçmeli Ders 1 Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
CLPH 616 Seminer Zorunlu
CLPH 621 Farmakoterapi I Zorunlu
CLPH XXX Seçmeli Ders 3 Seçmeli
SBE 706 Bilimsel Araştırma ve Yayın Yöntemleri Zorunlu
SBE 707 Temel Biyoistatistik Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
CLPH 600 Tez Zorunlu
Ders Yılı: Seçmeli
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
CLPH 601 Patofizyoloji I Seçmeli
CLPH 602 Patofizyoloji II Seçmeli
CLPH 604 Klinik Biyokimya Seçmeli
CLPH 606 Sağlık Kuruluşlarının Organizasyonu ve Yönetimi Seçmeli
CLPH 608 Eczane Yönetimi Seçmeli
CLPH 609 Literatür Değerlendirme Seçmeli
CLPH 610 Total Parenteral Beslenme Seçmeli
CLPH 612 Klinik Eczacılık Uygulamaları II Seçmeli
CLPH 614 Temel İmmünoloji Seçmeli
CLPH 615 İlaç Suistimali Seçmeli
CLPH 617 Onkoloji ve Hematolojide Eczacılık Hizmetleri Seçmeli
CLPH 618 Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Seçmeli
CLPH 620 İleri Farmakoloji II Seçmeli
CLPH 622 Farmakoterapi II Seçmeli
CLPH 623 Eczacılıkta Hastaya Yaklaşım Prensipleri Seçmeli
CLPH 624 İlaç - İlaç, İlaç - Besin, İlaç - Hastalık Etkileşmeleri Seçmeli
CLPH 625 Genetik Polimorfizm ve İlaçla Tedavi Seçmeli
CLPH 626 Teroapötik İlaç İzleme ve Klinik Farmakokinetik Seçmeli
CLPH 627 Klinik Araştırmalarda Eczacının Rolü Seçmeli
CLPH 628 Klinik Toksikoloji Seçmeli
CLPH 630 Biyofarmasötikler Seçmeli
CLPH 631 Farmasötik Uygulamalar Seçmeli
CLPH 686 Farmakoepidemiyoloji Seçmeli