Fitoterapi Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi


Çeşitli disiplinlerde bütünleştirilmiş geniş tabanlı uygulamalarla fitoterapi ve biyolojik bilimlerde en modern araştırmalar yöntemleri uygulayabilen, yüksek donanıma sahip yüksek lisans öğrencilerini yetiştirmektir.

Programın başlıca hedefi bitkilerin insan sağlığı bakımından önemli özelliklerini bilimsel bulgulara dayanarak değerlendirmesini sağlayabilmektedir. Bu amaçla bitkisel ürünlerinin insan sağlığının korunması ve hastalıkların tedavisindeki yerini bilimsel bulgular ışığında değerlendirebilen, bitkisel bileşenlerin biyoyararlanım, farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini yorumlayabilen, fitoterapi ürünlerinin hastalıkların önlenmesi ve tedavisindeki etkili bileşenlerini, etki şeklini, dozajını ve olası risklerini değerlendirebilen roblemler karşısında güncel analitik araçları uygulayarak çözümler üretebilen, profesyonel ve etik değerlere sahip, iletişim becerileri güçlü mezunlar yetiştirmektir.

Program tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Fitoterapi alanında uzmanlık derecesine sahip olunur.