• TR
  • EN
Ders Kodu: 
OMFS 601
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanında farklı klinik uygulamaları gerçekleştirebilme ve sıklıkla karşılaşılan durumların tedavi alternatifleri arasında uygun tedaviyi gerçekleştirebilme
Dersin İçeriği: 

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanında dentoalveolar cerrahi, ağrı ve anksiyetenin tedavisi, oral ve maksillofasiyal bölge patolojileri, intraoral onkoloji ve oral mukozal lezyonlar, fasial ağrılar, tükrük bezi hastalıkları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Vaka izleme,5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev-Vaka D: Klinik performans değerlendirme formları

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Oral kavite ve çevre dokulardaki mukozal lezyonları tanımlayabilme ve tedavi seçeneklerini saptayabilme 8,9,13,15 1,2,3,4,5 C,D
Doku kaybının bulunduğu durumlarda ogmentasyon prosedürlerini değerlendirebilme 8,9,11,13,15 1,2,3,4,5 C,D
Baş boyun bölgesinde akut veya kronik şişliklerin klinik değerlendirmesi ve tedavi yaklaşımlarını belirleyebilme 8,9,13,15 1,2,3,4,5 C,D
Komplike vakalarda farklı cerrahi yöntemlerin birlikte kullanım amaçlarını kavrayabilme 8,9,10,13,15 1,2,3,4,5 C,D
Temporomandibuler eklemin yapısını ve çiğneme kaslarının fonksiyonlarını kavrayabilme cerrahi disiplin içindeki tedavi 12 1,2,3,4,5 C,D

Dersin Akışı

Ders Akışı    
Hafta Teorik Başlığı Ön Hazırlık  
1 Ağrı ve Anksiyetenin tanımı ve tedavi yaklaşımları Kaynaklardan çalışma  
2 Dentoalveolar Patoloji Kaynaklardan çalışma  
3 Gömülü Diş çekimi Kaynaklardan çalışma  
4 Gömülü Diş çekimi komplikasyonlar Kaynaklardan çalışma  
5 Dentoalveolar abse/ enfeksiyon I Kaynaklardan çalışma  
6 Dentoalveolar abse/ enfeksiyon II Kaynaklardan çalışma  
7 Dentoalveolar abse/ enfeksiyon III Kaynaklardan çalışma  
8 Sert ve Yumuşak dokunun bening lezyonları Kaynaklardan çalışma  
9 Sert ve Yumuşak dokunun maling lezyonları Kaynaklardan çalışma  
10 Sert ve Yumuşak dokunun kistik lezyonları Kaynaklardan çalışma  
11 Biyopsi teknikleri Kaynaklardan çalışma  
12 Intraoral onkoloji ve oral mukozal lezyonlar I Kaynaklardan çalışma  
13 Intraoral onkoloji ve oral mukozal lezyonlar II Kaynaklardan çalışma  
14 Tükrük Bezi Hastalıkları I Kaynaklardan çalışma  
15 Tükrük Bezi Hastalıkları II Kaynaklardan çalışma  
16 Fasiyal ağrılar Kaynaklardan çalışma  

Kaynaklar

  1. Fonseca RJ, Oral and Maxillofacial Surgery, w.b. saunders co, USA 2000.
  2. Motamedi MHK, A Textbook of Advanced Oral and Maxillofacial Surgery, ISBN 978-953-51-1146-7, 870 pages, Publisher: InTech, 2013
  3. Miloro M, Ghali GG, Larsen PE, Waite Pd.  Peterspn’s principles of oral and maxillofacial surgery. BC Decker inc, Ontario, Canada, 2004
  4. Jensen OT. The osteoperiosteal Flap; a simplified approch to alveolar bone reconstruction. Quintessence publishing Co, inc, Hanover park China 2010.
  5. Fonseca RJ. Oral and maxillofacial Trauma. W:B: Saunders, USA, 2005.
  6. Khoury F, Antoun H, Missika P.  Bone augmentation in Oral Implantology. Quintessence Publishing Co, Ltd,  new Malden, UK, 2007.
  7. Laskin DM, Abubaker AO. Desicion Making in Oral and Maxillofacial Surgery.  Quintessence publishing Co, inc, Hanover park China, 2007
  8. Scully C, Flint SR, Porter SR, Moos KF. Oral and maxillofacial diseases. Taylor and Francis, oxfordchire, UK, 2004.
  9. Online and printed journals.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    
Kısa Sınav    
Ödev-Vaka   100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı    
Yıl içinin Başarıya Oranı    
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Ağız diş sağlığı alanında güncel bilgileri edinme ve bu bilgileri klinikte uygulama, var olan sorunlara bilimsel ve etik çözümler getirebilme.            
2 Yeni fikirlere eleştirisel analiz yaparak Bilimsel tartışma yapabilme, etkili iletişim kurabilme ve özgün yaratıcı Hipotez Oluşturma.            
3 Bilimsel makale tarama, inceleme, sentezleme ve sonuçları kanıta dayalı diş hekimliği çalışmalarında uygulayabilme.            
4 Ulusal ve Uluslararası Bilime katkı sağlayabilecek yayınlanabilir özgün bilimsel araştırma planlama, yapma, veri ve bulguları analiz edebilme ve değerlendirme.            
5 Özgün Bilimsel araştırmalar için Gerekli Araç ve Gereç saptayabilme ve Kullanabilme.             
6 Ulusal ve Uluslararası alanlarda Yazılı ve Sözlü Sunum Becerisi (doktora tezi, makale ve seminer hazırlama becerisi).            
7 Mesleki ve Etik Sorumluluğu kazanma, etik karar verme ilkelerini kullanabilme ve hayat boyu mesleki öğrenimin önemini kavrama ve uygulayabilme.            
8 Ağız sağlığıyla ve genel sağlık ile ilgili cerrahi disiplinin kapsadığı problemleri ve başarısızlıkları klinik ve radyolojik olarak teşhis etme ve ekip çalışması planlayarak çözebilme.         X  
9 Oral kavite ve çevre dokulardaki patolojileri tespit edebilme ve farklı tanı ve yardımcı tanı yöntemlerini seçebilme ve hastanın genel sağlık durumuyla ilişkilendirerek farklı tedavi prensiplerini seçip uygulayabilme.         X  
10 Dental implant uygulanması amacıyla hastanın mevcut kemik durumunu, çevre dokuları, oral hijyen seviyesi ve protetik planlamayı değerlendirebilme.     X      
11 Oral kavite ve çevre dokularda gelişen yaralanmaları sınıflandırabilme, uygun cerrahi teknikleri saptayabilme, planlayabilme ve uygulayabilme.            
12 Fonksiyonel TME ve çiğneme sisteminin nöromüsküler fizyolojisi ve anatomisi hakkında bilgi sahibi olmalı.     X      
13 Komplike cerrahi tedavileri ve interdisipliner tedavileri planlayabilme, temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle entegre ederek bu bilgileri tedavi aşamalarında değerlendirebilme ve uygulayabilme.

 

        X  
14 Uygulanan cerrahi tedavi sonrası gelişen komplikasyonları diagnoz edebilme ve uygun tedavi yaklaşımını seçebilme.            
15  Ağız diş ve çene cerrahisinde kullanılan materyallerin ve enstrümanların mekanik ve fiziksel özelliklerinin değerlendirebilme ve kullanabilme.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 9 144
Ara Sınav      
Kısa Sınav      
Ödev 1 20 20
Final      
Toplam İş Yükü     196
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,84
Dersin AKTS Kredisi     8