• TR
  • EN
Ders Kodu: 
OMFS 699
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
0
AKTS: 
120
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanında özgün bir hipotez geliştirerek etik prensiplerden ödün vermeden bu hipotezin geçerliliğini ispatlamaya yönelik çalışma planlayabilme, bu çalışma için gerekli materyal metot geliştirebilme, geliştirilen materyal metodu uygulayabilme, sonuçları objektif yöntemler ile toplayabilme, istatistiğini gerçekleştirebilme ve elde edilen sonuçları eleştirel bir yaklaşım ile güncel literatür ve bilimsellik ile yorumlayarak hem sözlü hem de yazılı olarak savunabilmenin sağlanmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Tez dönemine giren öğrencilerin tez konusu ile ilgili araştırmaları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Vaka izleme,5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev-Vaka D: Klinik performans değerlendirme formları, E: Tez İzleme Jürisi, F: Tez Savunma Jürisi

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Literatüre hakim olarak özgün hipotez geliştirebilme 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 1,2,3,4,5 E,F
Bilimsel makaleleri araştırma yöntemlerine göre incelebilme, araştırma planlayabilme ve eleştirel yaklaşarak planlamadaki hataları fark edebilme 1,2,3,4,5,6,7, 1,2,3,4,5 E,F
Planlanan araştırmayı gerçekleştirebilmek için gerekli olan donanım ve bilgiyi tespit edebilme, bunları elde edebilme, kullanabilme ve sonuçlarını toplayabilme. 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5 E,F
Elde ettiği sonuçları kanıta dayalı diş hekimliği açısından değerlendirebilme, istatistiğini gerçekleştirebilme, bilimsel ve eleştirel bir yaklaşım ile yorumlayabilme. 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5 E,F
Elde ettiği sonuçları tüm literatürden elde edilen sonuçlar ile karşılaştırabilme ve farklılıkları değerlendirerek bu farklılıkların nedenlerini tartışabilme. 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5 E,F
Elde ettiği bilimsel sonuçları klinik pratiğine yansıtabilme. 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 1,2,3,4,5 E,F

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
  Ağız Diş ve Çene Cerrahisin alanında planlanan çalışmanın yürütülmesi, online veya basılı literatürün incelenmesi, sonuçların toplanarak değerlendirilmesi, yorumlanması ve sözlü ve yazılı olarak savunulması  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Online veya basılı dergi ve kitaplar

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Doktora Tezi
Ödevler  
Sınavlar Tez Savunması

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    
Kısa Sınav    
Ödev-Vaka   100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı    
Yıl içinin Başarıya Oranı    
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Ağız diş sağlığı alanında güncel bilgileri edinme ve bu bilgileri klinikte uygulama, var olan sorunlara bilimsel ve etik çözümler getirebilme.         X  
2 Yeni fikirlere eleştirisel analiz yaparak bilimsel tartışma yapabilme, etkili iletişim kurabilme ve özgün yaratıcı hipotez oluşturma.         X  
3 Bilimsel makale tarama, inceleme, sentezleme ve sonuçları kanıta dayalı diş hekimliği çalışmalarında uygulayabilme.         X  
4 Ulusal ve uluslararası bilime katkı sağlayabilecek yayınlanabilir özgün bilimsel araştırma planlama, yapma, veri ve bulguları analiz edebilme ve değerlendirme.         X  
5 Özgün Bilimsel araştırmalar için gerekli araç ve gereç saptayabilme ve kullanabilme.          X  
6 Ulusal ve uluslararası alanlarda yazılı ve sözlü sunum becerisi (doktora tezi, makale ve seminer hazırlama becerisi).         X  
7 Mesleki ve etik sorumluluğu kazanma, etik karar verme ilkelerini kullanabilme ve hayat boyu mesleki öğrenimin önemini kavrama ve uygulayabilme.         X  
8 Ağız sağlığıyla ve genel sağlık ile ilgili cerrahi disiplinin kapsadığı problemleri ve başarısızlıkları klinik ve radyolojik olarak teşhis etme ve ekip çalışması planlayarak çözebilme.       X    
9 Oral kavite ve çevre dokulardaki patolojileri tespit edebilme ve farklı tanı ve yardımcı tanı yöntemlerini seçebilme ve hastanın genel sağlık durumuyla ilişkilendirerek farklı tedavi prensiplerini seçip uygulayabilme.       X    
10 Dental implant uygulanması amacıyla hastanın mevcut kemik durumunu, çevre dokuları, oral hijyen seviyesi ve protetik planlamayı değerlendirebilme.       X    
11 Oral kavite ve çevre dokularda gelişen yaralanmaları sınıflandırabilme, uygun cerrahi teknikleri saptayabilme, planlayabilme ve uygulayabilme.       X    
12 Fonksiyonel TME ve çiğneme sisteminin nöromüsküler fizyolojisi ve anatomisi hakkında bilgi sahibi olmalı.       X    
13 Komplike cerrahi tedavileri ve interdisipliner tedavileri planlayabilme, temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle entegre ederek bu bilgileri tedavi aşamalarında değerlendirebilme ve uygulayabilme.

 

      X    
14 Uygulanan cerrahi tedavi sonrası gelişen komplikasyonları diagnoz edebilme ve uygun tedavi yaklaşımını seçebilme.       X    
15  Ağız diş ve çene cerrahisinde kullanılan materyallerin ve enstrümanların mekanik ve fiziksel özelliklerinin değerlendirebilme ve kullanabilme.       X    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)      
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 188 752
Ara Sınav      
Kısa Sınav      
Ödev      
Final      
Toplam İş Yükü     3008
Toplam İş Yükü / 25 (s)     120,32
Dersin AKTS Kredisi     120