• TR
  • EN
Ders Kodu: 
OMFS 604
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Atrofik çenelerde ilave cerrahi yapılmadan ileri dental implant uygulamaları.
Dersin İçeriği: 

Zigomatik implantlar, kısa implantlar, implant uygulamalarında güncel yaklaşımlar

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Vaka izleme,5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev-Vaka D: Klinik performans değerlendirme formları

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları
Cerrahi disiplin öncesi ağız içi anatomik yapıları hastanın genel sağlığı ile ilişkilendirerek değerlendirebilme
Güncel bilgileri takip ederek ileri implant tedavilerini hastanın genel sağlık durumu ve mevcut anatomisi ile ilişkilendirerek farklı tedaviler arasından seçebilme ve uygulayabilme.
Gerekli olduğu hallerde ileri implant tekniklerini interdisipliner bir yaklaşımla maksillofasiyel bölgenin diğer protez ve implantları ile kombine ederek farklı tedaviler planlayabilme ve uygulayabilme
Planlanan komplike tedavileri, temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle entegre ederek bu bilgileri tedavi aşamalarında uygulayabilme
Cerrahi tedavi sonrası gelişen komplikasyonlarda gerekli müdahaleyi gerçekleştirebilmek ve bakımını sağlayabilme

Dersin Akışı

Ders Akışı  
Hafta Teorik Başlığı Ön Hazırlık
1 Çenelerin anatomik yapısı  
2 Çene kemiklerinde rezerpsiyonun etyolojisi, sınıflandırma  
3 Çenelerde implant uygulanımı prensipleri I  
4 Dişsiz Çenelerde implant uygulanımı prensipleri  
5 Kısa implantların prensipleri  
6 Çenelerde uygulanım alanları  
7 Vaka tartışması  
8 All on four konsepti  
9 All on four konseptinde başarı kriterleri  
10 Vaka Tartışması  
11 Zigomanın anatomik yapısı  
12 Zigoma implantlarının endikasyonu  
13 Zigoma implantlarının cerrahi prensipler  
14 Zigoma implantlarında erken yükleme  
15 Zigoma implantlarında başarı kriterleri  
16 Vaka Tartışması  
     

Kaynaklar

Kaynaklar
Kitap
  1. Jensen OT. The osteoperiosteal Flap; a simplified approch to alveolar bone reconstruction. Quintessence publishing Co, inc, Hanover park China 2010.
  2. Fonseca RJ. Oral and maxillofacial Trauma. W:B: Saunders, USA, 2005.
  3. Khoury F, Antoun H, Missika P.  Bone augmentation in Oral Implantology. Quintessence Publishing Co, Ltd,  new Malden, UK, 2007.
  4. Laskin DM, Abubaker AO. Desicion Making in Oral and Maxillofacial Surgery.  Quintessence publishing Co, inc, Hanover park China, 2007
  5. Online and printed journals.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Dental implant uygulamalarında ileri cerrahi tekniklerin araştırılması ve uygulanması
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    
Kısa Sınav    
Ödev-Vaka   100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı    
Yıl içinin Başarıya Oranı    
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Ağız diş sağlığı alanında güncel bilgileri edinme ve bu bilgileri klinikte uygulama, var olan sorunlara bilimsel ve etik çözümler getirebilme.            
2 Yeni fikirlere eleştirisel analiz yaparak Bilimsel tartışma yapabilme, etkili iletişim kurabilme ve özgün yaratıcı Hipotez Oluşturma.            
3 Bilimsel makale tarama, inceleme, sentezleme ve sonuçları kanıta dayalı diş hekimliği çalışmalarında uygulayabilme.            
4 Ulusal ve Uluslararası Bilime katkı sağlayabilecek yayınlanabilir özgün bilimsel araştırma planlama, yapma, veri ve bulguları analiz edebilme ve değerlendirme.            
5 Özgün Bilimsel araştırmalar için Gerekli Araç ve Gereç saptayabilme ve Kullanabilme.             
6 Ulusal ve Uluslararası alanlarda Yazılı ve Sözlü Sunum Becerisi (doktora tezi, makale ve seminer hazırlama becerisi).            
7 Mesleki ve Etik Sorumluluğu kazanma, etik karar verme ilkelerini kullanabilme ve hayat boyu mesleki öğrenimin önemini kavrama ve uygulayabilme.            
8 Ağız sağlığıyla ve genel sağlık ile ilgili cerrahi disiplinin kapsadığı problemleri ve başarısızlıkları klinik ve radyolojik olarak teşhis etme ve ekip çalışması planlayarak çözebilme.         X  
9 Oral kavite ve çevre dokulardaki patolojileri tespit edebilme ve farklı tanı ve yardımcı tanı yöntemlerini seçebilme ve hastanın genel sağlık durumuyla ilişkilendirerek farklı tedavi prensiplerini seçip uygulayabilme.         X  
10 Dental implant uygulanması amacıyla hastanın mevcut kemik durumunu, çevre dokuları, oral hijyen seviyesi ve protetik planlamayı değerlendirebilme.       X    
11 Oral kavite ve çevre dokularda gelişen yaralanmaları sınıflandırabilme, uygun cerrahi teknikleri saptayabilme, planlayabilme ve uygulayabilme.         X  
12 Fonksiyonel TME ve çiğneme sisteminin nöromüsküler fizyolojisi ve anatomisi hakkında bilgi sahibi olmalı.     X      
13 Komplike cerrahi tedavileri ve interdisipliner tedavileri planlayabilme, temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle entegre ederek bu bilgileri tedavi aşamalarında değerlendirebilme ve uygulayabilme.

 

        X  
14 Uygulanan cerrahi tedavi sonrası gelişen komplikasyonları diagnoz edebilme ve uygun tedavi yaklaşımını seçebilme.         X  
15  Ağız diş ve çene cerrahisinde kullanılan materyallerin ve enstrümanların mekanik ve fiziksel özelliklerinin değerlendirebilme ve kullanabilme.       X    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 9 154
Ara Sınav      
Kısa Sınav      
Ödev 1 20 20
Final      
Toplam İş Yükü     196
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,84
Dersin AKTS Kredisi     8