• TR
  • EN
Ders Kodu: 
SBE 708
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora yapan öğrencilere Biyoistatistik, Çıkarımsal biyoistatistik yöntemlerini aktarmak, deneysel ve epidemiyolojik bir çalışma yapabilmek için gerekli beceriyi kazandırmak
Dersin İçeriği: 

Araştırma için istatistiksel karar teorisinin açıklanması, karar sürecinde yapılan hataların listelenmesi, verinin özelliklerine göre kullanılacak anlamlılık testlerin listelenmesi, bir araştırmanın tasarlanması ve uygulanması, elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması, örnek sayısı hesabı ve güç analizinin uygulaması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 7:Uygulamalar
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. istatistiksel karar teorisinin açıklanması, , karar sürecinde yapılan hataların listelenmesi
1,2,3 A,C
  1. verinin özelliklerine göre kullanılacak anlamlılık testlerin listelenmesi
1,2,3 A,C
  1. Bir araştırmanın tasarlanması ve uygulanması, elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması
1,2,3 A,C
  1. Örnek saysısı hesaplaması
1,2,3 A,C
  1. Güç analizi hesaplaması
1,2,3 A,C

Dersin Akışı

Hafta Konular (Teorik) Ön Hazırlık
1 İstatistiksel Karar Teorisi, Hipotez testi ve anlamlılık Hipotez tanımı
2 Ödev Kaynaklara çalışma
3 Küçük örnekler için hipotez testleri Küçük örnek tanımı
4 Ödev Kaynaklara çalışma
5 Küçük Örnekler için hipotez testleri Küçük örnek tanımı
6 Ödev Kaynaklara çalışma
7 Büyük örnekler için hipotez testleri Büyük örnek tanımı
8 Ödev Kaynaklara çalışma
9 Büyük örnekler için hipotez testleri Büyük örnek tanımı
10 Ödev Kaynaklara çalışma
11 Korelasyon analizi Değişkenler arası ilişki kavramı
12 Basit doğrusal regresyon Korelasyon tanımı
13 Örnek sayısı hesabı Kaynaklara çalışma
14 Güç analizi Kaynaklara çalışma

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu

    Altunok, E. Çiğdem Yeditepe Üniversites Tıp Fakültesi Biyoistatistik Notları

Diğer Kaynaklar
  1. Dawson, Beth  Trapp, Robert G., Basic and Clinical Biostatistics, Lange Medical Books/ McGrow-Hill NewYork 2004
  2. Glantz, Stanton A., Primer of Biostatistics, McGrow-Hill NewYork 2002.
  3. Daniel Wayne W., A Foundation for Analysis in the Health Sciences.
  4. Armitage, P., Statistical Methods and in medical Research, Blackwell Science Oxford 2002.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Fotokopi Paylaşılır. Sunumlar paylaşılır.
Ödevler Paylaşılır.
Sınavlar Paylaşılmaz.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ  
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ  
Ara Sınav 1 50  
Kısa Sınav 0 0  
Ödev 5 50  
Toplam   100  
Finalin Başarıya Oranı 1 50  
Yıl içinin Başarıya Oranı   50  
Toplam   100  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Ağız diş sağlığı alanında güncel bilgi edinme ve bu bilgileri uygulama becerisi.   x        
2 Bilimsel tartışma ve özgün hipotez oluşturma.     x      
3 Makale tarama, inceleme  ve değerlendirme.         x  
4 Bilimsel araştırma planlama, yapma, veri ve bulguları analiz edebilme ve değerlendirme becerisi.     x      
5 Bilimsel araştırmalar için gerekli araç ve gereç saptayabilme ve kullanabilme.     x      
6 Tez, özgün makale ve seminer hazırlama.   x        
7 Mesleki ve etik sorumluluğu kazanma ve uygulama becerisi, hayat boyu öğrenimim önemini kavrama ve uygulama.       x    
8 Ağız sağlığıyla ve genel sağlık ile ilgili cerrahi disiplinin kapsadığı problemleri ve başarısızlıkları klinik ve radyolojik olarak teşhis etme ve ekip çalışması planlayarak çözebilme.       x    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 7 98
Ara Sınav 1 6 6
Ödev 5 8 40
Final 1 6 6
Toplam İş Yükü     192
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8,24
Dersin AKTS Kredisi     8