• TR
  • EN
Ders Kodu: 
SBE 701
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Baş-Boyun alanında karşılaşacağı yara, anomali, tümoral teşekküller, kırıklar, işlevsel bozukluklar, doku aktarmalar, kullanılacak implantlar, primer ve sekonder onarımlar, bu konularda bilimsel araştırma yöntemleri, radıoloji, magnetik rezonans, ultrasonografi bilgileri ile kullanılacak önemli ilaçlar ve protezler konusunda bilgi sahibi olmaları
Dersin İçeriği: 

Baş-Boyun anatomisi, semptom ve sendromlar, temel yara iyileşmesi, bölgenin embriolojisi, travma, tedavide cerrahi yöntemler, meydana gelebilecek komplikasyonlar ve komplikasyonlara tedavi yaklaşımları, yüz yaralanmaları, radiolojik prensipler, film-MR ve ultra-sonografik görüntüleri okuma, patolojik sonuçları değerlendirme, Radioterapi Kemoterapi konusunda genel bilgiler ve acil önlemler konusunda bilgiler

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Programın  öğrenme çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kranio-Maksillo-Fasiyal  konularda temel ve genel kavramları bilir ve yorumlayabilir. Bu temele dayalı bilgileri öğrenmeğe açıktır. Doğru bilimsel bilgi ve araştırmaya yatkınlık kazanır, bilgi kirliliğini ayırt edebilir, yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir. İlgili kliniklerle birlikte çalışmanın önemini kavramıştır.

 

  1,2,3,8 F, G, H
Araştırma kurallarını doğru kullanarak evrensel bilim alanında doğrulara ve yeniliklere ulaşıp bilgi ve beceri düzeyini geliştiren, uluslarası alana doğru ve özgün sunumlar yapabilen ve sorun çözebilen bir birey haline gelebilir.   1,2,3,8 F, G, H
Cerrahi yaklaşımları ve endikasyonlarını hastaya zarar vermeden değerlendirmeyi, diğer dallarla konsülte etmenin yerini ve yararlarını farkeder   1,2,3,8 F, G, H
Onarım yöntemlerini ve sonuçta ortaya çıkabilecek morbiditeleri değerlendirir. Tüm ayrıntıları kayıt altına alarak bilimsel verilere sahip olur   1,2,3,8 F, G, H
Elde edilen verilere bilimsel ölçülerde yazıya geçirip sunmayı, ortaya çıkacak soruları cevaplayarak, düşünce geliştirmeyi öğrenerek yeteneğini geliştirecektir.   1,2,3,8 F, G, H
Kaynak tarayarak daha önceki deneyimlerden yararlanmayı, bilgisini bu yolla da geliştirip uluslararası arenada yer almayı ve bu zevki paylaşmayı öğrenir   1,2,3,8 F, G, H
Çeşitli tedavi yöntemleri içerisinden en uygunu seçerek bilimsel anlayışını geliştirir, yeniliklere açılmış olur   1,2,3,8 F, G, H

Dersin Akışı

Hafta Konular (Teorik) Ön Hazırlık
1 Baş-Boyun Embriolojisi

 

Kaynaklara çalışma
2 Yara iyileşmesi ve ortaya çıkacak komplikasyonlar Kaynaklara çalışma
3 Doku Transplantasyonları (Graft, Flap ve b g.) Kaynaklara çalışma
4 İmplantlar. Protezler Kaynaklara çalışma
5 Baş-Boyun Anomalileri Kaynaklara çalışma
6 Kranio-Sinostoz ve Kranial Cerrahi Kaynaklara çalışma
7 Baş-Boyun Selim Tümörleri ve Tedavi Yaklaşımları Kaynaklara çalışma
8 Baş-Boyun Habis Tümörleri ve tedavi Yaklaşımları Kaynaklara çalışma
9 Primer D-Damak Yarıkları ve Tedavileri Kaynaklara çalışma
10 Sekonder Damak Yarıkları ve Tedavileri Kaynaklara çalışma
11 Damak Klinilkerinde Değişik Dalların Kollebarosyonu, Çalışma ve İzleme Prensipleri Kaynaklara çalışma
12 Yüz Yaralanmaları ve Tedavi Yaklaşımları Kaynaklara çalışma
13 Ortognatik Cerrahi Prensipleri Kaynaklara çalışma
14 Oro-Faringo-Özofagial Cerrahi Prensipleri Kaynaklara çalışma

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders notu
Diğer Kaynaklar
  1. Grabb And Smith’s Plastic Surgery

Fifth Edition, Lippincot – Raven Comp.

Sherrell J.Aston, Robert W. Beasly, Charles H. M. Thorne

- Wound Healing

- Basic Techniques and Prrinciples in Plastic Surgery

- Transplant Biology and Applications to Plastic Surgery

- İmplant Materials

- Skin and Soft Tissues

- Head and Neck

     2.   Cleft Lip And Palate, Diagnosis and Management

           Samuel Berkowitz, Editor, Third Edition, Springer Comp.

           - Facial Embriology

           - Facial Growth in Cleft Palate Children

           - Surgical Procedures

           - Speech and other managements  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Fotokopi Paylaşılır.
Ödevler Paylaşılır.
Sınavlar Paylaşılmaz.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ  
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ  
Ara Sınav 1 75  
Kısa Sınav 0 0  
Ödev 1 25  
Toplam   100  
Finalin Başarıya Oranı 1 60  
Yıl içinin Başarıya Oranı   40  
Toplam   100  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Ağız diş sağlığı alanında güncel bilgi edinme ve bu bilgileri uygulama becerisi.         x  
2 Bilimsel tartışma ve özgün hipotez oluşturma.     x      
3 Makale tarama, inceleme  ve değerlendirme. x          
4 Bilimsel araştırma planlama, yapma, veri ve bulguları analiz edebilme ve değerlendirme becerisi.     x      
5 Bilimsel araştırmalar için gerekli araç ve gereç saptayabilme ve kullanabilme.     x      
6 Tez, özgün makale ve seminer hazırlama.   x        
7 Mesleki ve etik sorumluluğu kazanma ve uygulama becerisi, hayat boyu öğrenimim önemini kavrama ve uygulama.       x    
Ağız sağlığıyla ve genel sağlık ile ilgili cerrahi disiplinin kapsadığı problemleri ve başarısızlıkları klinik ve radyolojik olarak teşhis etme ve ekip çalışması planlayarak çözebilme.       x    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 7 98
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 5 7 35
Final 1 5 5
Toplam İş Yükü     168
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,72
Dersin AKTS Kredisi     7