• TR
  • EN
Ders Kodu: 
SBE 703
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı: Diş hekimliğini ilgilendiren mikroplar ve enfeksiyonlar; ağız florasının gelişimi; ağızda direnç mekanizmaları; dental plak; diş çürüğü, endodontik ve periodontal hastalıkların mikrobiyal etiyolojisi hakkında geniş bilgi sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Mikroorganizmaların genel özellikleri, fizyolojisi, genetik değişimleri ve patogenezi; antimikrobiyal ajanlar; immünolojinin esasları ve immün cevap; Dişhekimliğini ilgilendiren mikroplar ve enfeksiyonlar; ağız florası ve gelişimi; dental plak; diş çürüğü mikrobiyolojisi; endodontik hastalıkların mikrobiyolojisi; periodontal hastalıkların mikrobiyolojisi; diş hekimliğinde antibiyotik kullanımı.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Programın  öğrenme çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Diş hekimliğini ilgilendiren mikroorganizmaları ve enfeksiyonları kavrayabilme. ÖÇ1, ÖÇ2

 

1,2,3 A, B, C, D, G, H
Diş çürüğü, endodontik ve periodontal hastalıkların gelişimi ve mikrobiyal etiyolojisini kavrayabilme ÖÇ2, ÖÇ3,ÖÇ4, ÖÇ6 1,2,3,4 A, B, C, D, G, H

Dersin Akışı

Hafta Konular (Teorik) Ön Hazırlık
1 Mikroorganizmaların yapısı ve fizyolojisi Kaynaklara çalışma
2 Mikroorganizma genetiği ve genetik değişimler Kaynaklara çalışma
3 Konak-Mikrop ilişkileri Kaynaklara çalışma
4 Antimikrobiyal ajanlar Kaynaklara çalışma
5 İmmünolojinin esasları Kaynaklara çalışma
6 İmmün cevap Kaynaklara çalışma
7 Diş hekimliğini ilgilendiren bakteriler ve enfeksiyonları Kaynaklara çalışma
8 Diş hekimliğini ilgilendiren virüsler ve enfeksiyonları Kaynaklara çalışma
9 Diş hekimliğini ilgilendiren mantarlar ve enfeksiyonları Kaynaklara çalışma
10 Ağızın mikrobiyal florası ve dental plak Kaynaklara çalışma
11 Diş çürüğü mikrobiyolojisi Kaynaklara çalışma
12 Periodontal hastalıkların mikrobiyolojisi Kaynaklara çalışma
13 Endodontik hastalıkların mikrobiyolojisi Kaynaklara çalışma
14 Diş hekimliği kliniğinde antibiyotik kullanımını gerektiren durumlar. Kaynaklara çalışma

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders notu
Diğer Kaynaklar 1. Lakshman Samaranayake (2012) Essential Microbiology fo Dentistry (4th edn), Churchill, Livingstone, Elsevier.

2. Anttony Strelkauskas, Jennifer Strelkauskas, Daniella Moszyk-Strelkauskas (2010), Microbiology: a clinical approach, Garland Science, Taylor&Francis Group

3. Warren Levinson (2012) Review of Medical Microbiology and Immunology (12th edn), Mc Graw Hill, Lange.

4. J.Bagg, T.W.MacFarlane, I.R. Poxton and A.J. Smith (2006) Essentials of Microbiology for Dental Students (2nd edn).Oxford.

4. Son taranan literatürler.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Fotokopi Paylaşılır.
Ödevler Paylaşılır.
Sınavlar Paylaşılmaz.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ  
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ  
Ara Sınav 1 75  
Kısa Sınav 0 0  
Ödev 1 25  
Toplam   100  
Finalin Başarıya Oranı 1 60  
Yıl içinin Başarıya Oranı   40  
Toplam   100  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Ağız diş sağlığı alanında güncel bilgi edinme ve bu bilgileri uygulama becerisi.     X      
2 Bilimsel tartışma ve özgün hipotez oluşturma.     X      
3 Makale tarama, inceleme  ve değerlendirme.       X    
4 Bilimsel araştırma planlama, yapma, veri ve bulguları analiz edebilme ve değerlendirme becerisi.         X  
5 Bilimsel araştırmalar için gerekli araç ve gereç saptayabilme ve kullanabilme.         X  
6 Tez, özgün makale ve seminer hazırlama.   X        
7 Mesleki ve etik sorumluluğu kazanma ve uygulama becerisi, hayat boyu öğrenimim önemini kavrama ve uygulama.       X    
8 Ağız sağlığıyla ve genel sağlık ile ilgili cerrahi disiplinin kapsadığı problemleri ve başarısızlıkları klinik ve radyolojik olarak teşhis etme ve ekip çalışması planlayarak çözebilme.       X    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 25 25
Ödev 1 15 25
Final 1 25 40
Toplam İş Yükü     178
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,12
Dersin AKTS Kredisi     7