• TR
  • EN
Ders Kodu: 
SBE 710
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, lisans eğitimi aşamasında edinilen Patoloji bilgilerinin genişletilmesiyle ağız ve çevresi hastalıkların tanısı ve ayırıcı tanısının doğru yapılabilmesi, sistemik hastalıkların maksillofasiyal bölgedeki etkilerinin öğretilmesidir. Bu ders, D.M.D. düzeyindeki hekimlerin oral patoloji bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme yetisinin geliştirilmesini öngörür.
Dersin İçeriği: 

Bu ders 28 akademik çalışmayı içerir. Çalışmalarımız orofasiyal bölgeye özgü hastalıklar ile bu bölgeyi etkileyen sistemik hastalıkların tanısını-ayırıcı tanısını irdeler. Ayrıca, ağız sağlığı konusunda özen gösterilmesi gereken medikal risk altındaki hastalar için gereken uygulamaları tartışır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Soru-Yanıt, 3: İrdeleme, 4: Sunum, 5:Simülasyon, 6: Video, 7: Uygulamalar, 8:Olgu çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli , C:Boşluk doldurma D: Doğru/Yanlışh, E: Sözlü sınav F: Portfolyo, G: Derse katılma H:Ev ödevi

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

1) Öğrenciler orofasiyal bölgeye özgü hastalıkların tanısı ve tedavisi ile oral etkileri olan sistemik hastalıkların tanısı ve denetimi için gerekli temel becerileri kazanacaklardır PLO 1, PLO 2, PLO 3, PLO5,  PLO 6, PLO 7 1,2,3,4,8 A, B, C, D, E, G, H
2) Öğrenciler, interdisipliner uygulama gerektiren sağlık sorunlarını görerek ilgili uzmanlık dallarıyla işbirliğinde bulunabilen, gerektiğinde hastasını uygun biçimde yönlendiren bir konumda olacaklardır.

 

PLO 1, PLO 2, PLO 3, PLO5,  PLO 6, PLO 7 1,2,3,4,8 A, B, C, D, E, G, H

Dersin Akışı

Hafta Teorik konular Ders gereçleri
1 Genel Patoloji: Kavramlar ve Kurallar Kaynaklara çalışma
2 Genel Patoloji: Kavramlar ve Kurallar Kaynaklara çalışma
3 Maksillofasiyal hastalıklar: Yumuşak dokuların yangısal tepkileri (Stomatitler ve Periodontal yangılar) Kaynaklara çalışma
4 Maksillofasiyal hastalıklar: Çene kemiklerinin yangısal tepkileri

(Osteomyelit, Kemikte Rezorpsiyon and Appozisyon)

Kaynaklara çalışma
5 Çevresel zararlarla oluşan ağız lezyonları patolojisi (fiziksel travmalar, kimyasal maddeler) Kaynaklara çalışma
6 Madde bağımlılıklarının yol açtığı ağız lezyonları (narkotik madde ve ilaç bağımlılığı, tütün bağımlılığı) Kaynaklara çalışma
7 Sistemik hastalıkların maksillofasiyal bulguları: Otoimmun hastalıklar  Kaynaklara çalışma
8 Sistemik hastalıkların maksillofasiyal bulguları: Endokrin sistem hastalıkları Kaynaklara çalışma
9 Sistemik hastalıkların maksillofasiyal bulguları: Hematopatoloji Kaynaklara çalışma
10 Sistemik hastalıkların maksillofasiyal bulguları: Nöropatoloji Kaynaklara çalışma
11 Sistemik hastalıkların maksillofasiyal bulguları: Kemiğin metabolik hastalıkları ve Kanserleri Kaynaklara çalışma
12 Dental Onkoloji Kaynaklara çalışma
13 Klinikopatolojik yaklaşımlar Kaynaklara çalışma
14 Klinikopatolojik yaklaşımlar Kaynaklara çalışma

Kaynaklar

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
Kitaplar Neville BW, Damm DD, Allen CM, Bouquot  JE.  Oral and Maxillofacial Pathology - 3e, Saunders Elsevier, Piladelhia, 2008.

Regezi JA, Sciubba JJ, Jordan RCK.   Oral Pathology: Clinical Pathologic Correlations - 6e, Saunders, Philadelphia, 2011.

Mitchell R, Kumar V, Abbas AK, Fausto N, Aster J. Pocket Companion to Robbins & Cotran: Pathologic Basis of Disease – 8e, Elsevier Saunders, Philadelphia, 2012.

Çöloğlu AS. Oral Patoloji (Ağız Patolojisi), Mor Ajans, İstanbul, 2007.

Öteki kaynaklar Ders notları

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Belge Fotokopi paylaşılabilir
Ödevler Paylaşılabilir
Sınavlar Paylaşılamaz

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ  
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ  
Ara Sınav 1 50  
Kısa Sınav 1 25  
Ödev 1 25  
Toplam   100  
Finalin Başarıya Oranı   60  
Yıl içinin Başarıya Oranı   40  
Toplam   100  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Ağız diş sağlığı alanında güncel bilgi edinme ve bu bilgileri uygulama becerisi.       X    
2 Bilimsel tartışma ve özgün hipotez oluşturma.       X    
3 Makale tarama, inceleme  ve değerlendirme.     x      
4 Bilimsel araştırma planlama, yapma, veri ve bulguları analiz edebilme ve değerlendirme becerisi. X          
5 Bilimsel araştırmalar için gerekli araç ve gereç saptayabilme ve kullanabilme.       x    
6 Tez, özgün makale ve seminer hazırlama.       x    
7 Mesleki ve etik sorumluluğu kazanma ve uygulama becerisi, hayat boyu öğrenimim önemini kavrama ve uygulama.            
8 Ağız sağlığıyla ve genel sağlık ile ilgili cerrahi disiplinin kapsadığı problemleri ve başarısızlıkları klinik ve radyolojik olarak teşhis etme ve ekip çalışması planlayarak çözebilme.       x    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 25 25
Ödev 1 15 25
Final 1 25 40
Toplam İş Yükü     178
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,12
Dersin AKTS Kredisi     7