• TR
  • EN
Ders Kodu: 
SBE 705
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin probleme dayalı öğrenme sürecinde düşünme ve problem çözme becerilerini kullanarak kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Probleme dayalı öğrenme, düşünme becerileri, grup dinamiği oluşturma, yaşam boyu öğrenme, dijital beceriler ve örnek olay yaratma.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Programın  öğrenme çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Problem çözme becerileri kazanır. 1,2,4,6, 7, 8 1,2,3,8 F, G, H
Probleme dayalı öğrenme yaklaşımın uygular. 1, ,4,5, 7, 8 1,2,3,8 F, G, H

Dersin Akışı

Hafta Konular (Teorik) Ön Hazırlık
1 Yaşam boyu öğrenme kavramı Kaynaklara çalışma
2 Düşünme Becerileri Kaynaklara çalışma
3 Yaratıcı ve Yansıtıcı Düşünme Kaynaklara çalışma
4 Eleştirel düşünme becerisi Kaynaklara çalışma
5 Problem çözme süreci ve temel beceriler Kaynaklara çalışma
6 Probleme Dayalı Öğrenme Kaynaklara çalışma
7 Probleme Dayalı Öğrenme Kaynaklara çalışma
8 Probleme Dayalı Öğrenme Kaynaklara çalışma
9 Dijital araçlar ve Problem Çözme Süreci Kaynaklara çalışma
10 Probleme Dayalı Öğrenmede Grup Çalışması Kaynaklara çalışma
11 Örnek olay sunumu Kaynaklara çalışma
12 Örnek olay sunumu Kaynaklara çalışma
13 Örnek olay sunumu Kaynaklara çalışma
14 Probleme Dayalı Öğrenmenin Değerlendirilmesi Kaynaklara çalışma

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders notu
Diğer Kaynaklar Makaleler:
  1. Problem-based learning in academic health education. A systematic literature review.
  2. Creating an Effective PBL Case in Oral and Maxillofacial Surgery at a Chinese Dental School: A Dental Education Primer
  3. The Changing Face of Dental Education: The Impact of PBL

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Fotokopi Paylaşılır- Dijital uygulamalar ile haftalık çalışma yapılır.
Ödevler Paylaşılır.
Sınavlar Paylaşılmaz.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ  
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ  
Ara Sınav 1 75  
Kısa Sınav 0 0  
Ödev 5 25  
Toplam   100  
Finalin Başarıya Oranı 1 60  
Yıl içinin Başarıya Oranı   40  
Toplam   100  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Ağız diş sağlığı alanında güncel bilgi edinme ve bu bilgileri uygulama becerisi.   x        
2 Bilimsel tartışma ve özgün hipotez oluşturma.     x      
3 Makale tarama, inceleme  ve değerlendirme.         x  
4 Bilimsel araştırma planlama, yapma, veri ve bulguları analiz edebilme ve değerlendirme becerisi.     x      
5 Bilimsel araştırmalar için gerekli araç ve gereç saptayabilme ve kullanabilme.     x      
6 Tez, özgün makale ve seminer hazırlama.   x        
7 Mesleki ve etik sorumluluğu kazanma ve uygulama becerisi, hayat boyu öğrenimim önemini kavrama ve uygulama.       x    
8 Ağız sağlığıyla ve genel sağlık ile ilgili cerrahi disiplinin kapsadığı problemleri ve başarısızlıkları klinik ve radyolojik olarak teşhis etme ve ekip çalışması planlayarak çözebilme.       x    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 7 98
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 5 7 35
Final 1 5 5
Toplam İş Yükü     168
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,72
Dersin AKTS Kredisi     7