• TR
 • EN
Ders Kodu: 
DPED 691
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Kredi: 
1
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, güncel klinik ve laboratuvar çalışmalarının yer aldığı bilimsel makalelerin analitik değerlendirmesini yapmak ve sunmaktır.
Dersin İçeriği: 

Araştırma dizaynı ve metodolojisi, makale taraması, bilimsel dergiler. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Programın öğrenme çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Ulusal ve uluslararası bilimsel makaleleri çeşitli veri tabanlarında konu, yazar ve basım tarihine göre tarar ve karşılaştırır. ÖÇ 12, ÖÇ 13, ÖÇ 14, ÖÇ 15 2,3,4 G,H
2) Bir bilimsel makaleyi metodolojisi ve sonuçları yönünden analiz eder ve tartışır. ÖÇ 12, ÖÇ 13, ÖÇ 14, ÖÇ 15 2,3,4 G,H
3) Bilimsel makalelerin verilerini sentezler ve yorumlar. ÖÇ 12, ÖÇ 13, ÖÇ 14, ÖÇ 15 2,3,4 G,H
4) Bilimsel makalelerden elde edilen verileri klinik koşulları göz önünde bulundurarak yorumlar ve sonuçları kliniğe yansıtır. ÖÇ 12, ÖÇ 13, ÖÇ 14, ÖÇ 15 2,3,4 G,H
5) Bilimsel makaleleri araştırma planı, sonuçları ve tartışması yönünden yorumlayarak bir sunuma dönüştürür. ÖÇ 12, ÖÇ 13, ÖÇ 14, ÖÇ 15 2,3,4 G,H

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1-16 Özgün araştırma literatürü sunumu Güncel literatür

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
 1. Pinkham JR, Casamassimo PS, McTigue DJ, Fields HW Jr, Nowak AJ. Pediatric Dentistry: Infancy through Adolescence. 4th ed. St. Louis, Mo: Elsevier Saunders; 2005.
 2. Koch G, Poulsen S. Pediatric dentistry – a clinical approach. 2nd ed. Blackwell Publishing Ltd; 2009.
 3. McDonald RE, Avery DR, Dean JA. Dentistry for the Child and Adolescent. 8th ed. St. Louis, Mo: Mosby; 2004.
 4. Mathewson RJ, Primosch RE. Fundamentals of Pediatric Dentistry, 3rd ed. Chicago: Quintessence; 1995.
Diğer Kaynaklar
 1. Pediatric Dentistry
 2. Journal of Dentistry for Children
 3. Journal of Clinical Pediatric Dentistry
 4. European Journal of Paediatric Dentistry
 5. European Archives of Paediatric Dentistry
 6. International Journal of Paediatric Dentistry
 7. Dental Traumatology

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Fotokopi Paylaşılır.
Ödevler 2 literatür sunumu, paylaşılır.
Sınavlar -

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ  
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ  
Ara Sınav 0 0  
Kısa Sınav 0 0  
Final Sınavı 0 0  
Ödev 2 100%  
Toplam   100  
Finalin Başarıya Oranı  0 0  
Yıl içinin Başarıya Oranı  1 100%  
Toplam   100  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
12 Okullara yönelik ağız-diş taramaları yapar, toplum esaslı koruyucu programları planlar, uygular ve değerlendirir.         X  
13 Yaşam boyu öğrenme kavramını benimseyerek, sürekli profesyonel gelişimini sağlayacak planlamayı yapar, güncel literatürü ve yenilikleri takip ederek mesleki açıdan sürekli bir gelişim sağlar.         X  
14 Uluslararası düzeyde yayınları izler, yayınları kritik değerlendirme açısından inceler, araştırma sonuçlarını ve kanıta dayalı diş hekimliğini çalışmalarında uygular.         X  
15 Araştırma dizaynı ve metodolojisi hakkındaki bilgilerini kullanarak özgün bilimsel araştırma planlar, uygular, veri ve bulguları analiz eder ve değerlendirir.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav      
Kısa Sınav      
Ödev      
Final 2 10 20
Toplam İş Yükü     84
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,36
Dersin AKTS Kredisi     4