• TR
 • EN
Ders Kodu: 
SBE 706
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Araştırma yöntemleri hakkında genel bir bilgi vermek. Problem alanlarını belirleyebilme, araştırma yapabilme ve araştırma raporu yazabilme becerisini vermek
Dersin İçeriği: 

Araştırma çeşitleri, Kalitatif ve Kantitatif araştırmalar, hipotezler, değişkenler, araştırma modelleri

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Programın  öğrenme çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1,Araştırma yöntemlerinin anlaşılmasını sağlar. ÖÇ 1, ÖÇ 3, ÖÇ 6, ÖÇ 7 1,2,3,8 A, B, C, D, G, H
2.Bilimsel ve bilimsel olmayan araştırmaların ayırt edilmesini sağlar. ÖÇ 1, ÖÇ 3, ÖÇ 6, ÖÇ 7 1,2,3 A, B, C, D, G, H
3.Problem alanlarının tespitini sağlar. ÖÇ 1, ÖÇ 3, ÖÇ 6, ÖÇ 7 1,2,3,8 A, B, C, D, G, H
4.Anket hazırlayabilme becerisini kazandırır ÖÇ 1, ÖÇ 3, ÖÇ 6, ÖÇ 7 1,2,3,4,5,6 A, B, C, D, G, H

Dersin Akışı

Hafta Konular (Teorik) Ön Hazırlık
1 Giriş Kaynaklar ve internet
2 Sosyal Araştırma Yöntemleri Kaynaklar ve internet
3 Kaynak Taraması ve Araştırma Etiği Kaynaklar ve internet
4 Araştırma Tasarım Stratejileri Kaynaklar ve internet
5 Hipotez ve Araştırma Modeli Geliştirme Kaynaklar ve internet
6 Kalitatif ve Kantitatif Ölçüm Teknikleri Kaynaklar ve internet
7 Kalitatif ve Kantitatif Örneklem Teknikleri Kaynaklar ve internet
8 Ödev Kaynaklar ve internet
9 Kalitatif veri analizi Kaynaklar ve internet
10 Reaktif Olmayan Araştırma Yöntemleri ve İkincil Analizler Kaynaklar ve internet
11 Saha ve Odak Grup Araştırmaları Kaynaklar ve internet
12 Araştırma Raporu Yazımı Kaynaklar ve internet
13 Sosyal Araştırma Politikaları Kaynaklar ve internet
14 Sunumlar Kaynaklar ve internet

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders notu
Diğer Kaynaklar
 1. İbrahim Armağan, Bilimsel Yöntem (DEÜ) Yöntem Bilim,1983.
 2. İbrahim Armağan, Bilimsel Araştırma Yöntemleri,1983.
 3. Cemal Yıldırım, Bilim Felsefesi, Remzi Kitabevi, 2000.
 4. Robert A. Day, Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayınlanır, TÜBİTA, 2000.
 5. Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Klıavuzu 2015
 6. E. P. Beiley, P. A. Powell, J. M. Shuttleworth, Bilimsel Makaleleri Hazırlama Ve Yazım Tekniği, Birsen Yayınevi, 1994.
 7. Türkkaya Aböv, Bilimsel Araştırma El Kitabı, Savaş Yayınları, 1982.
 8. Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunlar Türkiye Bilimler Akademisi, 2002.
 9. J. Borzun, H. F. Graff, Modern Araştırmacı, TÜBİTAK, 1999.
 10. P. B. Medawar, Genç Bilim Adamına Öğütler, TÜBİTAK, 1999.
 11. Ural Armay, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Der Yayını, 1998.
 12. Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Yayını, 1983.
 13. B. Russell, Modern Bilimin Oluşumu TÜBİTAK, 2000.
 14. E.Stroker, Bilim Kuramına Giriş, Gündoğan Yayınları, 1995.
 15. Kaya Can, Yazılı Anlatım ve Yazı Türleri, 1999.
 16. Kot A. Atasoy, Y. Sey, A. Yücel, Kısaltılmış Ondalıklı Tasnif, İTÜ yayınları, 1968.
 17. P.Burke, Bilginin Toplumsal Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2001.
 18. Erhan Ekinci, Dilbilgisi, Düzey Dershanesi, 1997.
 19. Niyazi Karasar, Araştırmalarda Rapor Hazırlama.
 20. Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi.
 21. Rıfkı Arslan, Ayşenur Ökten, Araştırma Yöntemleri, YTÜ, 1994.
 22. Hasan S. Keseroğlu, Kütüphane – Bilgi Belge Merkezi Kurma Kütüphane Programını Yazma Kılavuzu, Nesil Yayınevi, 2004.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Fotokopi Paylaşılır.
Ödevler Paylaşılır.
Sınavlar Paylaşılmaz.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ  
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ  
Ara Sınav 1 75  
Kısa Sınav 0 0  
Ödev 1 25  
Toplam   100  
Finalin Başarıya Oranı 1 60  
Yıl içinin Başarıya Oranı   40  
Toplam   100  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pulpal ve/veya periradiküler kaynaklı oral ağrıların ayırıcı tanısı ve tedavisi temel alınarak tedavi planlamasını ve ağrı yönetimini etkili bir şekilde yapabilme ve ağrı yönetimini etkili bir şekilde yapabilme            
2 Karmaşık vakaları değerlendirmede hastanın sistemik durumunu dikkate alarak ve uzmanlık gerektiren bilgileri kullanabilme diğer diş hekimliği alanlarını dikkate alarak planlama yapabilme            
3 Cerrahi olmayan endodontik tedavinin temel prensiplerini, filozofilerini ve tedavi prosedürlerini pulpa ve periapikal dokuların morfoloji, fizyoloji ve patolojilerini gözönünde bulundurarak yerine getirebilme ve gereğinde yeniden tedaviyi gerçekleştirebilme            
4 Cerrahi endodontik tedaviye ihtiyaç duyan hastalara apisektomi ve retrograt dolgu, kök rezorpsiyonlarının cerrahi yol ile tamiri, hemiseksiyon ve kök amputasyonu gibi dokunun selektif uzaklaştırılması işlemleri, kasti replantasyon ve avulse dişlerin replantasyonu, gibi çok yönlü tedavi seçeneklerini vakaya uygun olarak seçebilmeli ve maksimum psikomotor beceri ile yapabilme            
5 Kök ucu gelişimi tamamlanmamış dişlerde apeksogenesiz, apeksifikasyon ve apikal tıkaçlama ve rejeneratif endodonti uygulamaları ve bu tedavilerde kullanılabilecek materyaller hakkında detaylı bilgi sahibi olunması ve vakaya uygun yöntemi ve materyali seçerek maksimum psikomotor beceri ile uygulayabilme            
6 Geriatrik hastalar, pediatrik hastalar, renkleşmiş dişler, anomalili dişler, travmaya uğramış dişlere özgü en güncel endodontik yaklaşımları hastaya uygulayabilme            
7 Endodontik tedavi görmüş dişlerin restorasyonu ile ilgili bilgi sahibi olma, post boşluğunu kök kanal morfolojisini ve diş sert dokularının hastaya ve dişe özgü özelliklerini, uygulanmış olan kanal dolgu yöntemini gözönünde bulundurarak hazırlayabilme; en uygun  post sistemini seçebilme ve uygulayabilme

 

           
8 Kanıta dayalı dişhekimliği esaslarına ön planda tutarak Endodontik tedavide başarı çalışmalarını inceleyebilme ve hangi tedavi yönteminde ne kadar başarı beklenebileceğine dair bilgileri implant uygulamalarını da gözönünde bulundurarak hastalara aktarabilme         X  
9 Klinik uygulamalara ilişkin görsel ve yazılı kayıtların tutulmasının easlarını bilme ve hasta gizliliğine özen gösterme            
10 Bilimsel yayınları eleştirel analitik değerlendirmeyi kullanarak okuma ve sonuçlarını sentez edebilme     X      
11 Oral dokuların histoloji, fizyoloji ve patolojisi konusundaki bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme            
12 Fonksiyonel Anatomi ve radyografik anatomi konusundaki bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme detaylı bilgi sahibi olma ve bu bilgisini radyolojik ve klinik uygulamalarda kullanabilme X          
13 Endodontik tedaviyi asepsi ve antisepsi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirebilme; endodontik enfeksiyonların tedavisinde, şekillendirme ve irrigasyon protokollerini oluşturmada, seans sayısını belirleme ve cerrahi olan ile olmayan tedavi yöntemleri arasında seçim yapma gibi konularda karar vermede mikrobiyoloji bilgisini de kullanarak karar verebilme            
14 Endodontide kullanılan ilaçların farmakolojik etkilerini dikkate alarak uygulayabilme            
15 Bilimsel makalelerin güvenilirlikleri açısından değerlendirebilmek için istatistiksel analizleri anlayabilme, yorumlayabilme       X    
16 Kanıta dayalı diş hekimliği bakımından kanıt değerini göz önünde bulundurarak, bilimsel çalışma planlama, yapma, bulguları analiz edebilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisi         X  
17 Ulusal ve Uluslararası alanlarda Yazılı ve Sözlü Sunum Becerisi (doktora tezi, makale ve seminer hazırlama becerisi)     X      
18 Düşünce becerisini geliştirerek yaratıcı fikirler ortaya koyabilme

 

      X    
19 Enformasyon teknolojisinin doğru kullanılması, recall ve follow-up         X  
20 Endodontik hasta ve diğer diş hekimleriyle iletişim            
21 Dental fotoğraf tekniklerini endodontik vakalara uygulayabilme X          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 4 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 25 25
Ödev 1 20 20
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü     201
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8,04
Dersin AKTS Kredisi     8