• TR
  • EN
Ders Kodu: 
DEND 503
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı endodontik tedavinin temel aşamalarının detaylı olarak aktarılması, endodontik tedavi tekrarı işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi, MTA gibi güncel materyallerin tanıtılması, ve prosedürel hatalar ve çözümü konusunda öğrencilerin aydınlatılmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Endodontik tedavide kavite prensipleri, çalışma uzunluğu, dişlere özgü kök kanal morfolojileri, el aletleri ve döner aletlerin kullanımı, kanal şekillendirme ve yıkama işlemleri, endodontik tedavinin tekrarı, doğru teşhis ve tedavi planlaması, MTA ve MTA benzeri materyallerin kullanımı, olası prosedürel hatalar ve hataların düzeltilmesi hakkında bilgi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Vaka İzleme 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev D: Klinik performans değerlendirme formları, E: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Endodontik tedavide düz çizgi girişine olanak veren kavite prensiplerini tam olarak kavramalı, çalışma uzunluğunun doğru olarak hesaplanmasının endodontik tedavinin başarısındaki öneminin bilincinde olarak bu işlemi güvenilir şekilde gerçekleştirebilmelidir.

 

 

 

3 1,2,3,4-5 A
2. Her dişe özgün kök kanal morfolojilerini bilmeli ve olası varyasyonları da daima gözönünde bulundurarak pratik işlemleri tamamlamalıdır

 

3 1,2,3,4,5 A
  1. El ve döner aletlerin kullanımı , kanal şekillendirme ve yıkama işlemleri gibi kök kanal tedavisinin temel aşamalarını ve uyulması gerekli kuralları tam olarak yerleştirmelidir.

 

2 1,2,3,4,5 A
  1. Endodontik tedavi tekrarının endikasyonlarını bilmeli, bu açıdan doğru bir karar vermek için dikkat edilmesi gereken noktaları tam olarak kavramış olmalıdır.

 

1 1,2,3,4,5 A
  1. Endodontik tedavide doğru bir teşhis ve tedavi planlamasının öneminin bilincinde olarak bu süreci tüm faktörleri dikkate alarak tamamlamak için gerekli altyapıyı edinmelidir.

 

1 1,2,3,4,5 A
  1. MTA ve MTA benzeri materyaller gibi artık dünya tarafından başarısı kabul edilen güncel materyalleri, endikasyonları, içeriği ve kullanımı gibi çok yönlü bir  perspektiften incelemiş olup bu konuda gerekli bilgi ve becerileri kazanmalıdır.
6 1,2,3,4,5 A
  1. Endodontik tedavide olası prosedürel hataların bilincinde olmalı, bunların engellenmesi için gerekli önlemleri alabilmeli bu hataları düzeltici girişimleri bilmeli ve uygulayabilmelidir.

 

2 1,2,3,4,5 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Endodontik kavite hazırlanması ve çalışma uzunluğunun tespiti Kaynaklara

Çalışma

2 Kök kanal morfolojisi Kaynaklara

Çalışma

3 Elle kullanılan aletler ve döner aletler Kaynaklara

Çalışma

4 Kök kanal şekillendirmesinin prensipleri ve yöntemleri Kaynaklara

Çalışma

5 Kök kanallarının irrigasyonu Kaynaklara

Çalışma

6 Kök kanal şekillendirmesinin prensipleri ve yöntemleri Kaynaklara

Çalışma

7 Endodontik tedavi tekrarı Kaynaklara

Çalışma

8 Teşhis ve tedavi planlaması Kaynaklara

Çalışma

9 Endodontide ağrı kontrolü Kaynaklara

Çalışma

10 MTA and MTA-benzeri materyaller Kaynaklara

Çalışma

11 Prosedürel hatalar ve çözümleri Kaynaklara

Çalışma

12 Bilgi teknolojileri dersi Kaynaklara

Çalışma

13 Endodontik hasta ve diğer dişhekimleriyle iletişim Kaynaklara

Çalışma

14 Endodontik hasta ve diğer dişhekimleriyle iletişim Kaynaklara

Çalışma

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR

Ders Notu

Ders slaytlarının çıktısı

Diğer Kaynaklar 1) Endodontics, Ingle, 2008.

2) Mahmoud Torabinejad, Richard E Walton. Endodontics: Princible and practice, 2009.

3) Philip Lumley, Nick Adams, Philip Tomson. Practical Clinical Endodontics, 2006.

4) Stephen Cohen, Kenneth M. Hargreaves. Pathways of the pulp, 2010.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Fotokopi paylaşılır.
Ödevler Paylaşılır.
Sınavlar Paylaşılmaz.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Final Sınavı 1 50
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   0
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pulpal ve/veya periradiküler kaynaklı oral ağrıların ayırıcı tanısı ve tedavisi temel alınarak tedavi planlamasını ve ağrı yönetimini etkili bir şekilde yapabilme ve ağrı yönetimini etkili bir şekilde yapabilme         X  
2 Karmaşık vakaları değerlendirmede hastanın sistemik durumunu dikkate alarak ve uzmanlık gerektiren bilgileri kullanabilme diğer diş hekimliği alanlarını dikkate alarak planlama yapabilme         X  
3 Cerrahi olmayan endodontik tedavinin temel prensiplerini, filozofilerini ve tedavi prosedürlerini pulpa ve periapikal dokuların morfoloji, fizyoloji ve patolojilerini gözönünde bulundurarak yerine getirebilme ve gereğinde yeniden tedaviyi gerçekleştirebilme         X  
4 Cerrahi endodontik tedaviye ihtiyaç duyan hastalara apisektomi ve retrograt dolgu, kök rezorpsiyonlarının cerrahi yol ile tamiri, hemiseksiyon ve kök amputasyonu gibi dokunun selektif uzaklaştırılması işlemleri, kasti replantasyon ve avulse dişlerin replantasyonu, gibi çok yönlü tedavi seçeneklerini vakaya uygun olarak seçebilmeli ve maksimum psikomotor beceri ile yapabilme            
5 Kök ucu gelişimi tamamlanmamış dişlerde apeksogenesiz, apeksifikasyon ve apikal tıkaçlama ve rejeneratif endodonti uygulamaları ve bu tedavilerde kullanılabilecek materyaller hakkında detaylı bilgi sahibi olunması ve vakaya uygun yöntemi ve materyali seçerek maksimum psikomotor beceri ile uygulayabilme            
6 Geriatrik hastalar, pediatrik hastalar, renkleşmiş dişler, anomalili dişler, travmaya uğramış dişlere özgü en güncel endodontik yaklaşımları hastaya uygulayabilme       X    
7 Endodontik tedavi görmüş dişlerin restorasyonu ile ilgili bilgi sahibi olma, post boşluğunu kök kanal morfolojisini ve diş sert dokularının hastaya ve dişe özgü özelliklerini, uygulanmış olan kanal dolgu yöntemini gözönünde bulundurarak hazırlayabilme; en uygun  post sistemini seçebilme ve uygulayabilme

 

           
8 Kanıta dayalı dişhekimliği esaslarına ön planda tutarak Endodontik tedavide başarı çalışmalarını inceleyebilme ve hangi tedavi yönteminde ne kadar başarı beklenebileceğine dair bilgileri implant uygulamalarını da gözönünde bulundurarak hastalara aktarabilme            
9 Klinik uygulamalara ilişkin görsel ve yazılı kayıtların tutulmasının easlarını bilme ve hasta gizliliğine özen gösterme            
10 Bilimsel yayınları eleştirel analitik değerlendirmeyi kullanarak okuma ve sonuçlarını sentez edebilme            
11 Oral dokuların histoloji, fizyoloji ve patolojisi konusundaki bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme            
12 Fonksiyonel Anatomi ve radyografik anatomi konusundaki bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme detaylı bilgi sahibi olma ve bu bilgisini radyolojik ve klinik uygulamalarda kullanabilme            
13 Endodontik tedaviyi asepsi ve antisepsi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirebilme; endodontik enfeksiyonların tedavisinde, şekillendirme ve irrigasyon protokollerini oluşturmada, seans sayısını belirleme ve cerrahi olan ile olmayan tedavi yöntemleri arasında seçim yapma gibi konularda karar vermede mikrobiyoloji bilgisini de kullanarak karar verebilme            
14 Endodontide kullanılan ilaçların farmakolojik etkilerini dikkate alarak uygulayabilme            
15 Bilimsel makalelerin güvenilirlikleri açısından değerlendirebilmek için istatistiksel analizleri anlayabilme, yorumlayabilme            
16 Kanıta dayalı diş hekimliği bakımından kanıt değerini göz önünde bulundurarak, bilimsel çalışma planlama, yapma, bulguları analiz edebilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisi            
17 Ulusal ve Uluslararası alanlarda Yazılı ve Sözlü Sunum Becerisi (doktora tezi, makale ve seminer hazırlama becerisi)            
18 Düşünce becerisini geliştirerek yaratıcı fikirler ortaya koyabilme

 

           
19 Enformasyon teknolojisinin doğru kullanılması, recall ve follow-up            
20 Endodontik hasta ve diğer diş hekimleriyle iletişim            
21 Dental fotoğraf tekniklerini endodontik vakalara uygulayabilme            

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 75
Ara Sınav 1 5 5
Ödev      
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     123
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,9
Dersin AKTS Kredisi     5